WHOA geeft wettelijke mogelijkheden om faillissement te voorkomen

Met ingang van 1 januari 2021 is de ‘Wet homologatie onderhands akkoord’ (WHOA)  in werking getreden. Deze aanvulling in de faillissementswet moet voorkomen dat bedrijven failliet worden verklaard, terwijl zij nog wel levensvatbaar zijn.

De WHOA is bedoeld voor bedrijven die dreigen failliet te gaan, maar die door het reorganiseren van hun schulden door kunnen gaan met hun bedrijfsvoering omdat zij de potentie om de onderneming succesvol te kunnen voortzetten.

Bekijk hier onze rechtsgebieden

Vorderingen omzetten in aandelen

Bedrijven die in financiële problemen verkeren krijgen met de WHOA een regeling waarbij zij zelf het initiatief kunnen nemen om een schuldsaneringsakkoord tot stand te laten komen, om zo de onderneming in leven te houden. Zij kunnen bijvoorbeeld voorstellen aan schuldeisers om vorderingen om te zetten in aandelen, bestaande overeenkomsten in overleg te wijzigen of beëindigen en de rechten van aandeelhouders/schuldeisers aan te passen. Dit akkoord moet door de rechtbank worden goedgekeurd.

Bindend onderhands akkoord

Dankzij deze wet kunnen ondernemingen, hun schuldeisers en aandeelhouders bij een dreigend faillissement een bindend onderhands akkoord sluiten. Indien dit akkoord wordt bekrachtigd door de rechter, geldt het voor alle schuldeisers. Schuldeisers die niet met het akkoord hebben ingestemd, kunnen worden gedwongen door de rechtbank om toch akkoord te gaan.

Voordat de rechtbank goedkeuring geeft aan de WHOA, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan:

  • Allereerst gaat het om een redelijk akkoord, waarbij de schuldenaar een redelijke verdeling maakt voor het aflossen van zijn schulden aan de schuldeisers.
  • De schuldeisers en aandeelhouders mogen niet in een slechtere positie terechtkomen dan tijdens een faillissement.
  • Het akkoord wordt ondersteund door een ruime meerderheid van schuldeisers en aandeelhouders.
  • De schuldenaar heeft een rendabele bedrijfsactiviteit.
  • Het akkoord is noodzakelijk en toereikend om het faillissement van de schuldenaar te voorkomen.

Bekijk hier onze incasso diensten

Door rechter bekrachtigd

De nieuwe wet maakt het mogelijk dat een onderhands akkoord, bij het faillissement of de surseance van betaling om, door de rechter wordt bekrachtigd. Hiermee is het akkoord bindend ten opzichte van de crediteuren, inclusief de crediteuren die tegen het akkoord zijn. Daardoor geeft de WHOA dus nieuwe wettelijke mogelijkheden om faillissement te voorkomen. 

Meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met RechtNet Advocaten, een advocaat in Den Bosch. Dit kan je doen op nummer 073 – 615 43 11 dan wel per mail naar info@rechtnet.nl.

Vragen? Neem contact met ons op