1 Procent regel bij ziekte niet zonder risico’s

1 Procent regel heeft risico’s

Het kan soms verleidelijk zijn voor een werkgever om een werknemer na ziekteverlof niet beter te melden, maar de 1 procent regel toe te passen en de werknemer voor 1 procent of enkele procenten ziek te houden. De werknemer merkt hier in eerste instantie niets van, behalve een melding op zijn salarisstrook. Na een aantal maanden wordt 10 tot 30 procent salaris in mindering gebracht. Uiteindelijk kan hij na twee jaar worden ontslagen, zonder extra kosten voor de werkgever.
Indien een werknemer het niet eens is met deze 1 procent regel, dan moet hij dit allereerst aankaarten bij zijn werkgever. Als deze voet bij stuk houdt, dan kan de werknemer een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV. Hieruit wordt duidelijk of de werknemer, op de datum dat hij zichzelf volledig hersteld acht, zijn eigen werkzaamheden weer kan verrichten. Als een positief deskundigenoordeel door de werkgever terzijde wordt geschoven, dan wordt een rechtszaak vrijwel onvermijdelijk.

Deskundigenoordeel

De rechtbank van Zwolle-Lelystad wees een 1 procent regel al eens nadrukkelijk van de hand. In deze zaak twijfelde de bedrijfsarts om een medewerker na een periode van zieke nog wel kon terugkeren in zijn eigen werk. De werknemer vond van wel en vroeg een deskundigenoordeel van het UWV. Hieruit bleek dat hij voldoende hersteld was om zijn werk zijn eigen werk te doen.

Kantonrechter

De bedrijfsarts ging daarmee akkoord, maar stelde voor de werknemer voorlopig voor 1 procent arbeidsongeschikt te laten. Als er na drie maanden geen medische problemen waren, zou de werknemer pas echter hersteld worden gemeld. De werknemer besloot daarop om naar de kantonrechter te stappen. Die oordeelde dat het UWV deugdelijk onderzoek had gedaan en dat de werknemer in staat was om zijn eigen werk te verrichten. De werknemer werd daarom volledig in het gelijk gesteld.

Bewijzen

Een werkgever die de 1 procent regel wil doorzetten, moet hiervoor medisch objectieve bewijzen kunnen overleggen. Daarnaast moet worden aangetoond wat het 1 procent arbeidsongeschikt zijn inhoudt. Hierbij gaat het er vooral om welke medische beperkingen een werknemer nog heeft om zijn functie weer volledig te kunnen uitoefenen en wat hij door deze beperking niet meer kan doen.

Vertrouwensbreuk

Als een werknemer na ziekteverlof weer volledig werkt, zou het vanzelfsprekend moeten zijn dat hij volledig hersteld wordt gemeld. Kan hij na terugkeer langer dan vier weken werken, dan is een nieuwe ziekmelding voor risico van de werkgever. Het 1 procent (administratief) ziek houden van medewerkers lijkt op het eerste gezicht misschien wel een slimme zet. Maar het is in algemene zin niet geoorloofd en ook niet zonder risico, omdat hierdoor ook vertrouwensbreuk kan ontstaan in de arbeidsrelatie tussen werkgever en werknemer.

Vrijblijvend advies?

Meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met RechtNet Advocaten.
Eén van onze ervaren arbeidsrecht advocaten kan u helpen met met uw vraagstukken. Neem voor een vrijblijvend advies direct contact op met 073 – 615 43 11 dan wel mail naar info@rechtnet.nl.