Aansprakelijkheid bij schade door dieren

Iedereen heeft het vast wel een keer gezien op televisie of via social media. Een paard dat voor een hindernis opeens stopt, waardoor de ruiter er vanaf valt en gewond raakt. Of een wielrenner die ten val komt en ernstig letsel oploopt, omdat een hond even ontsnapt aan de aandacht van zijn baasje. Wie is dan aansprakelijk voor schade?

Bezitter van dier aansprakelijk

In zulke gevallen wordt vaak een beroep gedaan op Artikel 6:179 BW. Uitgangspunt voor de toepasselijkheid van Artikel 6:179 BW is dat de schade door het dier is aangericht, te weten door de eigen energie van het dier en het onberekenbare element dat daarin besloten ligt. Of de gedraging van het dier te verwachten is of niet, doet daarbij niet ter zake.

Wielrenner schrikt van hond en valt

De Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft onlangs uitspraak gedaan over de vraag of de eigenaar van een hond aansprakelijk was voor een ernstig ongeval van een wielrenner. De hond veroorzaakte daarbij niet rechtstreeks de schade. De wielrenner fietste over een wandelpad, waarbij een voetganger hem tegemoet liep. Bij het passeren van de voetganger zag de renner de hond, waarna hij schrok, hard remde en zwaar ten val kwam. De rechtbank stelde in deze zaak dat de hond de wielrenner tegemoet is gelopen. De bezitter van de hond is volledig aansprakelijk. De gedaagde stelt in zijn verweer nog dat de te strak afgestelde remmen van de fiets ervoor hebben gezorgd dat de renner zijn fiets niet tot stilstand kon brengen en dat dit de val heeft veroorzaakt. De rechter gaat hier niet in mee. Hij acht voldoende bewezen dat het gedrag van het dier de oorzaak van het ontstaan van de schade was.

Amazone valt van pony

Nog een voorbeeld: het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden deed onlangs uitspraak over de aansprakelijkheid voor een ruiter ongeval. In deze zaak ging het om een 19-jarige ervaren amazone, die tijdens een ponyrijles van haar pony viel en letsel opliep. De rechtbank oordeelde in eerste instantie dat het ongeval was veroorzaakt door een fout van de ruiter. De pony zou onvoldoende aansturing hebben gekregen, waardoor hij de hindernis niet op de beoogde wijze heeft genomen.

Zelfstandig gedrag van dier

Het Gerechtshof stelde bij de bespreking van deze zaak in hoger beroep op voorhand dat het geschil beperkt was tot de vraag of het ongeval onder het bereik van artikel 6:179 BW valt. Het Hof kwam vervolgens tot de conclusie dat de val veroorzaakt is door het zelfstandige gedrag van de pony. Dit omdat het dier zelfstandig besloot af te remmen en tot stilstand te komen. Omdat een dier, ook als het wordt bereden, geleid gedrag kan vertonen waarop degene die hem berijdt of leidt geen invloed heeft, valt zo’n geval ook onder de risicoaansprakelijkheid voor dieren, conform artikel 6:179 BW.

Meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met RechtNet Advocaten via info@rechtnet.nl of bel naar 073-6154311.