Appen op de werkvloer kan leiden tot ontslag

Bedrijfsreglement helpt bij aanpak appen en ontslag

Appen en ontslag geven is mogelijk! Het gebruik van internet, e-mail en mobiele telefoons op de werkvloer is voor veel werknemers noodzakelijk om hun werk goed te kunnen doen. Werkgevers stellen deze voorzieningen daarom vaak ter beschikking aan werknemers. Maar werknemers blijken deze spullen ook regelmatig voor privédoeleinden te gebruiken. Door een duidelijk bedrijfsreglement op te stellen voor het gebruik van bedrijfsvoorzieningen, kan de werkgever optreden tegen ongeoorloofd gebruik hiervan. Appen en ontslag valt hierin te regelen.

Whatsapp voor privédoeleinden

De kantonrechter in Tilburg deed onlangs uitspraak in een zaak over appen en ontslag. Er werd veelvuldig gebruik van whatsapp gemaakt voor privédoeleinden onder werktijd. Het ging in deze zaak om een werknemer die onder werktijd met een mobiele telefoon van de zaak een groot aantal pikante whatsapp berichten verstuurde naar verschillende dames. Daarbij ging het om minstens 1.255 verstuurde berichten over een periode van zes maanden.

Bedrijfsreglement

In het bedrijfsreglement van de werkgever was een bepaling opgenomen over het gebruik van de ter beschikking gestelde telefoon. Die luidt als volgt:
‘Incidenteel en beperkt gebruik voor persoonlijke doeleinden van de elektronische communicatiemiddelen is toegestaan. Ook bij dit gebruik dienen de regels van zorgvuldigheid, integriteit en goede naam in acht te worden genomen.’
De werkgever vindt dat de werknemer met het versturen van het grote aantal whatsappberichten onder werktijd in strijd met het bedrijfsreglement heeft gehandeld.

De rechter stelt in zijn uitspraak het volgende:
‘Het veelvuldig gebruik van whatsapp voor privédoeleinden tijdens werkuren, zonder dat daartoe een noodzaak bestaat en zonder dat de werkgever daarvan kennis heeft of daarmee heeft ingestemd, blijft voor rekening van de werknemer.’

Geen loon betalen

De werkgever hoeft daarom geen loon te betalen over de tijd die met het versturen van de whatsappberichten is gemoeid. Daarnaast stelt de rechter dat de werknemer door het excessieve gebruik van whatsapp tekort is geschoten in zijn verplichtingen. Er kan niet exact worden vastgesteld hoeveel tijd de werknemer heeft besteed aan het versturen van de berichten. De rechter gaat uit van een gemiddelde tijdsduur van tweeënhalf tot drie minuten per bericht. De schade van de werkgever word geschat op een bedrag van 1.500 euro bruto.

Social media code

Uit deze uitspraak blijkt dat inhouding van loon te rechtvaardigen is als een werknemer zich onder werktijd excessief bezig houdt met privézaken. De bepaling in het bedrijfsreglement speelt hierbij ook een rol voor de rechter. De werknemer heeft deze bepaling namelijk geschonden en is zijn afspraken ten onrechte niet nagekomen.

Vrijblijvend advies over appen en ontslag?

Voor werkgevers is het daarom altijd verstandig om een social media code op te nemen in het bedrijfsreglement. Meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met RechtNet Advocaten.
Eén van onze ervaren arbeidsrechtadvocaten kan u helpen met het opstellen van een goed bedrijfsregelement of het opstellen van een deugdelijke social media code. Neem voor een vrijblijvend advies direct contact op met 073 – 615 43 11 dan wel mail naar info@rechtnet.nl.