Bemiddelingskosten terugeisen van de makelaar!

In de praktijk komt het vaak voor dat een makelaar een woning aan biedt namens een verhuurder. De makelaar schroomt niet om hiervoor bemiddelingskosten door te belasten aan de huurder. De Hoge Raad heeft nu bepaald dat de makelaar deze kosten in geen geval in rekening mag brengen bij de huurder.

In het Burgerlijk Wetboek is bepaald dat de makelaar geen kosten voor de bemiddeling in rekening mag brengen bij de huurder. Ten minste, als de makelaar ook kosten voor de bemiddeling ontvangt van de verhuurder (art. 7:417, vierde lid BW). Het kan hier ook een ander bedrag zijn. De makelaar gaat vaak creatief om met de omschrijving van deze kosten. Hierover later meer. Het betreft hier het verbod op ‘het dienen van twee heren’. De Hoge Raad is nu nog een stap verder gegaan. [1]

Uitspraak van de Hoge Raad

De Hoge Raad bespreekt in haar arrest enkele belangrijke punten. Als eerste geeft de Hoge Raad aan welke overeenkomst aangemerkt moet worden als bemiddelingsovereenkomst. Hieronder vallen alle overeenkomsten, waarbij een verhuurder met een makelaar is overeengekomen dat de verhuurder (om niet) woonruimtes mag aanbieden via de makelaar. Dit kan bijvoorbeeld via de website van de makelaar. Artikel 7:417, vierde lid BW is daarom ook van toepassing, als de verhuurder geen vergoeding betaalt aan de makelaar. Dit heeft als gevolg dat de makelaar in deze gevallen nooit bemiddelingskosten in rekening mag brengen bij de huurder. Creatieve makelaars noemen deze kosten soms administratiekosten, contractkosten, dossierkosten of courtage. Ook dit is niet toegestaan!

Terug vorderen van de bemiddelingskosten

Een huurder kan de bemiddelingskosten terug eisen. De enige eis hiervoor, is dat deze kosten binnen de laatste vijf jaar zijn betaald. Indien u ook ten onrechte bemiddelingskosten heeft betaald, kan een advocaten van RechtNet Advocaten Den Bosch u helpen om dit bedrag terug te eisen.

RechtNet Advocaten inschakelen?

Het betreft hier een onbetwiste geldvordering. Hierop is onze standaard werkwijze voor incasso van toepassing is. Uw geld wordt terug geëist op basis van ons ‘No Win, No Fee’-principe. De makelaar betaalt in dat geval de bemiddelingskosten terug. Ook moet de makelaar onze kosten voor het incasseren van het bedrag betalen.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht? Of heeft u vragen over het incasseren van ten onrechte betaalde bemiddelingskosten aan uw makelaar? Neem dan vrijblijvend contact op met één van de ervaren huurrecht advocaten van RechtNet Advocaten! U kunt ons bereiken op telefoonnummer 073 – 615 43 11 of via de e-mail: info@rechtnet.nl

mr. Casimir Vink

1- HR 16 oktober 2015, NJ 2016, 108 (ECLI:NL:HR:2015:3099).