Beoordeling door klanten: 8,6/10 - 164 beoordelingen

Bent u gehouden aan een concurrentiebeding ?

Bent u gehouden aan een concurrentiebeding

Bent u gehouden aan een concurrentiebeding?

Een concurrentiebeding of non-concurrentiebeding is een bepaling in een overeenkomst waarbij de ene partij zich verbind aan de andere partij om niet tot concurrerende werkzaamheden te zullen overgaan. Het doel is om economische benadeling tegen te gaan. Zo’n beding komt vaak voor in een koopovereenkomst van een bedrijf en in arbeidsovereenkomsten. In welke gevallen bent u gehouden aan een concurrentiebeding?

Heeft u een vraag bel dan geheel vrijblijvend met één van onze ervaren advocaten op nummer 073 615 43 11 of stel uw vraag via ons webformulier op de rechterzijde van deze pagina.

Vereisten voor een concurrentiebeding:

  • Het beding dient schriftelijk te zijn overeengekomen (wettelijk);
  • Het beding moet zijn aangegaan met een meerderjarige (wettelijk);
  • Het dient betrekking te hebben op gelijksoortige activiteiten;
  • Het dient qua duur c.q. tijd en straal te zijn beperkt.

Boete

Normaal gesproken wordt er een boetebeding gekoppeld aan het concurrentiebeding. Bij niet naleving van het concurrentiebeding mag dan de overeengekomen boete worden ingevorderd.  De boete is vaak een vast gefixeerd bedrag. Om de boete te kunnen innen hoeft er alleen te kunnen worden aangetoond dat het niet concurrentiebeding is geschonden. De rechter heeft de bevoegdheid om de contractuele boete op verzoek van één de partijen te matigen, indien de billijkheid dit klaarblijkelijk eist.

Bent u gehouden aan een concurrentiebeding indien aan de vereisten is voldaan?

Er kan niet altijd een succesvol beroep worden gedaan op het non-concurrentiebeding. Dit omdat de bedingen regelmatig te onredelijk zijn. Daar is bijvoorbeeld sprake van indien de tijdsduur voor het beding te lang is of de straal waarbinnen men niet mag concurreren te groot is. Ook kan het voorkomen dat u bijvoorbeeld helemaal niet meer uw vak kunt uitoefenen terwijl u een normale functie heeft. Of dat u al vrij snel – in uw proeftijd – wordt ontslagen en u nog geen specifieke bedrijfskennis heeft kunnen opdoen. Ook de manier van het onslag en wijze waarop het ontslag eindigt is van belang. Zo zijn er vele voorbeelden te noemen waarbij u niet gehouden bent aan het concurrentiebeding. Dit is geheel afhankelijk van de omstandigheden per geval.

Over het algemeen zult u door uw ex-werkgever aan het non-concurrentiebeding worden gehouden en wellicht door hem/haar in rechte betrokken worden. U zult dan verweer dienen te voeren. Het is echter ook mogelijk dat u zelf de stap naar de rechter maakt en de rechter een oordeel laat vellen of u bent gehouden aan een concurrentiebeding of niet en het hieraan gekoppelde boetebeding. Wij kunnen u hier uitgebreid over informeren en staan u graag bij.

Vrijblijvend advies of u bent gehouden aan een concurrentiebeding of niet?

Neem contact op met één van onze ervaren arbeidsrecht advocaten en laat u gratis informeren over of u gehouden bent aan uw concurrentiebeding of niet. Voor vragen kunt u rechtstreeks bellen op nummer 073 – 615 43 11.

Of maak gebruik van ons online webformulier.

Wanneer we online zijn kunt u bovendien een chatsessie met een ervaren advocaat aangaan.

MEER INFORMATIE ONTVANGEN?

Vul het formulier in voor meer informatieSluiten