Berekening minimale buitengerechtelijke kosten

Hoe bereken je de minimale buitengerechtelijke kosten? Dit is een veelgestelde vraag van schuldenaren. Schuldeisers dan wel hun incassobureaus rekenen vaak gewoon over elke factuur het minimale bedrag conform het Besluit normering incassokosten. Maar is dit terecht?

Heeft u een vraag bel dan met één van onze ervaren advocaten op nummer 073 615 43 11 of vul het webformulier aan de rechterzijde van deze pagina in!

Berekening minimale buitengerechtelijke kosten voor bedrijven?

In artikel 6:96 lid 4 Burgerlijk Wetboek staat opgenomen er wanneer er sprake is van een handelsovereenkomst de vergoeding voor de buitengerechtelijke kosten in ieder geval € 40,00 bedraagt. Hiervoor behoeft niet te worden aangemaand. Het betreft hier dwingend recht waarvan niet ten nadele van de schuldeiser kan worden afgeweken. Bij een handelsovereenkomst geldt ook de verplichting om de debiteur een extra betalingstermijn van 14 dagen te gunnen niet. Artikel 6:96 lid 6 Bw is hierbij niet van toepassing.

Berekening buitengerechtelijke kosten voor particulieren

Ook aan een particulier mag het minimale bedrag ad € 40,00 aan buitengerechtelijke kosten in rekening worden gebracht. De schuldeiser dient dan wel debiteur conform de regels van artikel 6:96 lid 6 Bw aan te schrijven. Hierin is bepaald dat debiteur een wettelijke aanmaning dient te krijgen waarin alsnog een extra betaaltermijn van 14 dagen wordt gegeven. In de aanmaning dient tevens het exacte bedrag aan buitengerechtelijke kosten conform het Besluit normering incassokosten te worden opgenomen. Voldoet de aanmaning niet aan de vereisten, kunnen de kosten niet op debiteur worden verhaald.

Waarover mogen de kosten worden berekend?

Als een particulier meerdere vorderingen onbetaald laat en hiervoor door een schuldeiser kan worden aangemaand, dan dient dit te geschieden in één aanmaning. De buitengerechtelijke kosten zijn dan ook beduidend lager in verhouding dan die bij bedrijven. Er mag dus niet het minimale bedrag ad € 40,00, zoals bij bedrijven, over elke vordering/factuur in rekening worden gebracht. Voor de berekening van de buitengerechtelijke kosten dienen alle vorderingen bij elkaar te worden opgeteld!

Vrijblijvend advies?

Heeft u vragen over de berekening van buitengerechtelijke kosten of wenst u gratis een voorbeeld wettelijke aanmaning te verkrijgen, neem dan vrijblijvend contact op met RechtNet Advocaten. Onze incassoadvocaten zijn u graag van dienst. Neem voor een vrijblijvend advies direct contact op met telefoonnummer 073 – 615 43 11 of mail naar info@rechtnet.nl

Of stel uw vraag online danwel ga een chatsessie aan met één van onze ervaren advocaten.