Duidelijke informatie over min-urensaldo is noodzakelijk

Wanneer medewerkers minder uren werken dan afgesproken in hun arbeidscontract, maar wel hun volledige salaris ontvangen, dan bouwen zij min-uren op. Werkgevers zijn verplicht om medewerkers maandelijks op deugdelijke wijze te informeren over hun min-urensaldo. Doen zij dit niet, dan mogen zij het min-urensaldo van de werknemer niet in mindering brengen bij de eindafrekening, indien de medewerker uit dienst treedt.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden deed onlangs uitspraak in een zaak tussen een cateringbedrijf en een oud-werkneemster. Deze vrouw had in de loop van haar dienstverband min-uren opgebouwd, doordat zij minder uren werkte dan zij kreeg uitbetaald. Toen het dienstverband werd beëindigd omdat de vrouw ander werk had gevonden, bracht de werkgever deze min-uren in mindering op de eindafrekening.

Bekijk hier onze rechtsgebieden

Loonstroken overleggen

De vrouw spande daarvoor een rechtszaak aan. Het Gerechtshof vroeg hierop aan de werkgever om de loonstroken van de werkneemster te overleggen. Als de werkgever de medewerkster maandelijks zou hebben geïnformeerd over het min-urensaldo, dan zou hij het min-urensaldo bij de eindafrekening hebben mogen verrekenen.

Niet goed geïnformeerd

De oud-medewerkster stelt dat zij door het cateringbedrijf niet goed is geïnformeerd over haar min-urensaldo. De werkgever kon niet alle loonstroken van de werkneemster overleggen, waarop het min-urensaldo duidelijk stond vermeld. Hij gaf aan dat dit niet mogelijk was vanwege een wijziging in het administratiesysteem, maar dat de urenstaten wel op een centrale locatie hingen. Hier had de medewerkster volgens haar oude werkgever kunnen zien hoe het met haar urensaldo gesteld was.

Bekijk hier onze incasso diensten

Verrekening

Het Gerechtshof oordeelt uiteindelijk dat de werkgever de min-uren waarover de medewerkster wel deugdelijk is geïnformeerd, mag verrekenen. De min-uren waarbij dit niet is gebeurd, mogen echter niet worden verrekend bij de eindafrekening. Voor werkgevers is het dus belangrijk om medewerkers maandelijks op deugdelijke wijze te informeren over een eventueel min-urensaldo. Doen zij dit niet en wordt het dienstverband beëindigd, dan is verrekening van het min-urensaldo bij de eindafrekening niet toegestaan.

Zeker in een periode medewerkers voor langere tijd minder uren werken dan is afgesproken, kan het min-urensaldo behoorlijk oplopen. Heb je vragen over de opbouw en verrekening van min-uren? Ben je op zoek naar een oplossing om de opbouw van min-uren te voorkomen? Of bent u op zoek naar een advocaat in Den Bosch? Neem dan contact op met RechtNet Advocaten op nummer 073 – 615 43 11  dan wel per mail naar info@rechtnet.nl.

Vragen? Neem contact met ons op