Fatale termijn en ingebrekestelling bij opdrachtovereenkomsten

Als een afgesproken termijn voor nakoming van een overeenkomst wordt overschreden, dan is de schuldenaar direct in verzuim. Dit wordt ook wel de fatale termijn genoemd. In zo’n geval kan direct schadevergoeding worden geëist, of kan de overeenkomst direct worden ontbonden door de andere partij. Bij een ingebrekestelling stuurt de schuldeiser eerst nog een schriftelijke aanmaning aan de schuldenaar. Komt de schuldenaar zijn verplichting dan nog niet na, dan kan de schuldeiser hem in verzuim stellen.

Wat is verzuim? Indien een partij een opeisbare verplichting niet nakomt, dan schiet deze partij tekort. De schuldeiser kan op zo’n moment vorderen dat de verplichting alsnog wordt nagekomen. Een andere optie is dat de schuldeiser naast nakoming van de overeenkomst ook een schadevergoeding eist. Of hij wil helemaal geen nakoming van de overeenkomst meer, maar juist ontbinding ervan.

In verzuim stellen

Een schuldeiser kan in veel gevallen echter niet zomaar een schadevergoeding eisen of een overeenkomst ontbinden. Wettelijk gezien wordt hiervoor als voorwaarde gesteld dat de schuldenaar in verzuim moet zijn. Er zijn meerdere mogelijkheden waarop een persoon of partij in verzuim kan raken. Twee veel voorkomende manieren zijn de fatale termijn en de ingebrekestelling.

Bekijk hier onze rechtsgebieden

Fatale termijn

Van een fatale termijn is sprake als er een afgesproken termijn is voor nakoming van de opdracht, maar deze wordt overschreden zonder dat de schuldenaar de overeenkomst nakomt. Denk bijvoorbeeld aan vooraf overeengekomen levertijden (bijvoorbeeld ‘levering uiterlijk op 1 oktober 2021) of afspraken dat ‘binnen 30 dagen’ na factuurdatum betaald moet worden. Bij zo’n fatale termijn kan direct schadevergoeding worden geëist door de schuldeiser, of kan deze de overeenkomst direct ontbinden.

Ingebrekestelling

Bij een ingebrekestelling stuurt de schuldeiser een schriftelijke aanmaning aan de schuldenaar. Hierin wordt deze persoon of partij aangemaand om alsnog aan de verplichtingen te voldoen, binnen een door de schuldeiser te stellen redelijke termijn. Indien de schuldenaar zijn verplichtingen niet voldoet binnen de gestelde termijn, dan is hij in verzuim. Bij een ingebrekestelling moet dus eerst een schriftelijke aanmaning worden gestuurd voordat ontbinding of schadevergoeding kan worden geëist. Ook is in zo’n geval ineerste instantie meestal geen duidelijke termijn afgesproken waarbinnen de schuldenaar aan zijn verplichtingen zou hebben moeten voldoen.

Bekijk hier onze incasso diensten

Goede aanmaning

Het is van essentieel belang om een schuldenaar een goede aanmaning te sturen en op de juiste manier in gebreke te stellen. Indien een aanmaning niet aan alle vereisten voldoet, dan kan de rechter een vordering tot bijvoorbeeld schadevergoeding of ontbinding zomaar afwijzen. De schuldeiser blijft dan met lege handen achter.

De ingebrekestelling moet in ieder geval de volgende punten bevatten:
1. Een schriftelijke aanmaning;
2. Hierin wordt omschreven welke verplichting de schuldenaar niet nakomt;
3. Ook wordt omschreven welke (redelijke) termijn de schuldenaar heeft om die verplichting alsnog na te komen;
4. Dat bij uitblijven van nakoming binnen de gestelde termijn verzuim intreedt;
5. Met daarbij de gevolgen die aan het opgetreden verzuim worden verbonden.

Indien afspraken onduidelijk zijn, of in andere gevallen kunt u altijd contact opnemen met een van onze specialisten.

Meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met RechtNet Advocaten via info@rechtnet.nl of bel naar 073 – 615 43 11.

Vragen? Neem contact met ons op