Franchiser betaalt minder fee dankzij Corona

Het gerechtshof Amsterdam deed onlangs een opmerkelijke uitspraak in een geschil tussen een koffieketen en een franchisenemer. Het hof stelde dat het door middel van een beroep op onvoorziene omstandigheden gerechtvaardigd was, dat een franchisenemer tijdens lockdowns in verband met Corona minder franchisefee had betaald.

Bekijk hier onze rechtsgebieden

Het beroep op onvoorziene omstandigheden is in de afgelopen jaren veelvuldig gebruikt door huurders om huurkorting te bedingen bij hun huurbaas, maar werd nog niet eerder op deze manier ingezet. Daarmee lijkt het hof de deur open te zetten voor franchisenemers (in door corona getroffen sectoren) om omzetafhankelijke franchise fees gedeeltelijk onbetaald te laten, of zelfs terug te vorderen.

Omzet misgelopen

In deze zaak draait het om een geschil tussen een koffieketen en een franchisenemer. De franchisenemer refereert hierbij dat hij door de lockdowns niet open mocht en daardoor net als veel andere horecabedrijven flink veel omzet is misgelopen. Dit voert hij als een van de redenen aan waarom hij niet steeds de volledige huur en een lagere franchisefee heeft betaald aan de koffieketen.

Onvoorziene omstandigheden

Het gerechtshof beschouwt dit als een beroep op onvoorziene omstandigheden als bedoeld in artikel 6:258 lid 1 BW en acht dat beroep terecht gedaan. In haar uitspraak schrijft zij hierover het volgende

‘In de mogelijkheid van de uitbraak van een crisis als van deze omvang hebben partijen in de franchiseovereenkomst niet voorzien of (kennelijk) beoogd te voorzien. Onjuist is om de gevolgen hiervan eenzijdig voor rekening en risico van franchisenemer te laten komen. Een verdeling van dat risico (op de voet van 50/50) voor de maanden waarin de vestiging geheel dan wel deels moest worden gesloten vanwege door de overheid opgelegde coronamaatregelen, ligt meer voor de hand.’

Bekijk hier onze incasso diensten

Minder franchisefee

In dit geval bedroeg de franchisefee 4 procent van de omzet van de franchisenemer. Het is logisch dat in geval van een lockdown de omzet daalt en dat daardoor al minder franchisefee wordt betaald. Anders dan bij de meeste huurovereenkomsten is in dit geval dus geen sprake van maandelijks vaste bijdrage.

Nieuwe rechtsregel

Het hof lijkt hier echter aan voorbij te gaan in deze uitspraak. Tegelijkertijd lijkt hiermee een nieuwe rechtsregel te worden geïntroduceerd die het voor franchisenemers (die flink last hebben gehad van Corona) mogelijk maakt om hun omzetafhankelijke franchise fee voor de helft onbetaald te laten of misschien alsnog terug te vorderen bij hun franchiseformule.

Meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met RechtNet Advocaten via info@rechtnet.nl of bel naar 073 – 615 43 11.

Vragen? Neem contact met ons op