Geen afspraken over vakantiegeld in arbeidsovereenkomst, geen vakantiegeld

Het lijkt voor de hand te liggen dat werknemers jaarlijks recht hebben op vakantiegeld, maar dit is niet altijd het geval. Indien partijen niets over vakantiegeld opnemen in het arbeidscontract, dan is een werkgever niet verplicht om een werknemer vakantiegeld uit te keren. Voor medewerkers is het dus belangrijk om hier alert op te zijn bij het nakijken van arbeidsovereenkomsten.

Bekijk hier onze rechtsgebieden

Onder normale omstandigheden heeft een werknemer recht op ten minste 8 procent vakantiegeld van zijn brutoloon van het afgelopen jaar. Maar hoe zit het als in de arbeidsovereenkomst geen afspraken zijn gemaakt over vakantiegeld? De kantonrechter in Amsterdam boog zich onlangs over deze vraag. In deze zaak ging het over een werknemer die van maart 2015 tot juni 2021 bij een werkgever heeft gewerkt. In eerste instantie via twee arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd en daarna op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. 

Bepaling over vakantiebijslag ontbreekt

In de eerste arbeidsovereenkomst stond nog opgenomen dat de werknemer aanspraak maakte op 8,33% vakantiebijslag over het loon. In de volgende arbeidsovereenkomsten ontbrak deze bepaling over de vakantiebijslag. Na afloop van de eerste arbeidsovereenkomst in 2016 kreeg de werknemer ook geen vakantiegeld meer van zijn baas.

Bekijk hier onze incasso diensten

Niet besproken bij onderhandelingen

De werknemer stapte naar de kantonrechter om af te dwingen dat de werkgever alsnog veroordeeld zou worden tot betaling van de vakantiebijslag over de periode 2016-2021. Volgens de werknemer had de werkgever in de tweede en derde arbeidsovereenkomst moeten opnemen dat niet langer vakantiebijslag aan hem zou worden uitbetaald. Bovendien geeft hij aan dat het vervallen van de aanspraak op vakantiebijslag niet aan bod is gekomen tijdens de onderhandelingen over de tweede of derde arbeidsovereenkomst. Toch haalt de werknemer bakzeil bij de kantonrechter. Die vindt dat de werknemer onvoldoende duidelijk kan maken dat de werkgever en hij de intentie hebben gehad om de uitkering van vakantiebijslag na 16 maart 2016 voort te zetten. De kantonrechter is het eens met de werknemer dat volgens artikel 16 lid 5 WML partijen schriftelijk kunnen overeenkomen dat geen recht bestaat op vakantiebijslag, maar volgens de kantonrechter betekent dit niet dat dit uitdrukkelijk moet zijn afgesproken. De vordering van de werknemer wordt daarom ook afgewezen.

Geen afspraken, geen rechten

Indien partijen dus geen afspraken over vakantiegeld opnemen in de arbeidsovereenkomst, dan spreken zij in feite af dat de werknemer geen recht heeft op vakantiegeld. Voor werknemers is het dus belangrijk om hier alert op te zijn indien zij een arbeidsovereenkomst afsluiten bij een werkgever. Mocht je vragen hebben over zaken in je arbeidsovereenkomst, dan is het natuurlijk altijd mogelijk om deze voor te leggen aan één van de specialisten van RechtNet Advocaten.

 

Meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met RechtNet Advocaten via info@rechtnet.nl of bel naar 073 – 615 43 11.

Vragen? Neem contact met ons op