Gratis standaard consult bij een OM-strafbeschikking

Verdachten die zich op vrije voeten bevinden kunnen een gratis gesprek met een advocaat krijgen. Dit noemen we een standaard consult. De verdachten kunnen dit consult voorafgaand aan het verhoor bij de officier van justitie krijgen wegens de oplegging van een strafbeschikking (eerste en tweede lid van artikel 257c van het Wetboek van Strafvordering). Er vindt geen draagkrachttoets plaats en er wordt geen eigen bijdrage opgelegd. Vanaf 1 april 2021 wijst het Openbaar Ministerie (OM) in alle uitnodigingen voor een verhoor als hiervoor bedoeld, de verdachte op die mogelijkheid. Als een verdachte in aanmerking komt voor het standaard consult staat dit dus altijd in de brief vermeld die hij of zij ontvangt van het OM.

Bekijk hier onze rechtsgebieden

Speciaal telefoonnummer bij Centrale Piketafdeling

Om ervoor te zorgen dat een verdachte toegang kan krijgen tot een bij de Raad voor Rechtsbijstand (Raad) ingeschreven strafrechtadvocaat, heeft de Centrale Piketafdeling van de Raad met ingang van 1 april 2021 hiervoor een speciaal telefoonnummer opengesteld. Het OM vermeldt dit nummer in de uitnodiging voor de hoorzitting.

Bellers naar dit nummer krijgen na doorgifte van het parketnummer op basis van de postcode waarbinnen deze zaak zich afspeelt een naam door van de op die dag in die regio dienst hebbende piketadvocaat. Vanwege privacywetgeving geven wij alleen de naam van de advocaat en het telefoonnummer van zijn kantoor (zoals die ook op internet bekend is) door. Het is de verantwoordelijkheid van de verdachte zelf om contact op te nemen met de doorgegeven advocaat. Om deze reden informeren wij de betreffende advocaat niet.

Verdachten die al een advocaat hebben

De verdachte kan ook zelf, zonder tussenkomst van de Raad, een advocaat raadplegen.  De (jeugd)strafrechtadvocaat moet dan wel bij de Raad ingeschreven zijn.

Het consultatiegesprek

Het standaard consult moet ergens tussen het bekend zijn van de advocaat en de dag van de hoorzitting plaatsvinden. Voor het voeren van het gesprek is geen specifieke vorm vereist. Afhankelijk van de situatie kan dat gesprek telefonisch, via een beeldverbinding of face-to-face plaatsvinden.

Verlenen van rechtsbijstand bij verhoor

Voor het verlenen van rechtsbijstand bij het verhoor waar het OM voornemens is een strafbeschikking op te leggen (artikel 257c Sv) is niets gewijzigd. Hiervoor blijft het aanvragen van een toevoeging van toepassing en geldt de inkomenstoets met vaststelling eigen bijdrage.

Bekijk hier onze incasso diensten

Het declaratieproces

Voor het standaard consult verstrekt de Raad een forfaitaire vergoeding van 1 punt. Deze vergoeding declareert u via een apart formulier, tot het moment dat dit proces is geautomatiseerd.

U hoeft geen bewijsstukken met het declaratieformulier mee te sturen. Wel is het van belang dat u voorafgaand aan het consultatiegesprek er zelf voor zorgt dat u de voor de declaratie benodigde informatie vooraf van de verdachte heeft gekregen.

Al ontvangen strafbeschikking van CJT IB

Wellicht heeft u al vernomen dat de (demissionair) minister voor Rechtsbescherming dit standaard consult ook wil laten ingaan voor verdachten op vrije voeten die direct de strafbeschikking via het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) hebben ontvangen, zonder vooraf door het OM te zijn gehoord. Het standaard consult geldt in dit geval alleen voor verdachten die van een misdrijf worden verdacht en niet van een overtreding. Dit heeft te maken met de relatief eenvoudige aard van de strafbare feiten en de lichte straffen die daarbij worden opgelegd. Van dit voornemen is nog geen concrete invoeringsdatum bekend. Zodra hierover meer bekend is, informeren wij u via onze website en nieuwsbrief over de ontwikkelingen en de dan te volgen processen.

Meer weten over dit onderwerp of wilt u in contact komen met een advocaat in Den Bosch? Neem dan contact op met RechtNet Advocaten op nummer 073 – 615 43 11  dan wel per mail naar info@rechtnet.nl.

Vragen? Neem contact met ons op