Hennepkwekerij vs. Hennepknipperij

Het komt regelmatig voor dat de ontbinding van een huurovereenkomst gevorderd wordt, wanneer een hennepkwekerij in het gehuurde wordt aangetroffen. Minder vaak komt het voor dat de ontbinding van de huurovereenkomst wordt gevorderd wanneer er een hennepknipperij wordt aangetroffen. Op 21 februari 2013 heeft de kantonrechter te ’s-Hertogenbosch hier echter een uitspraak over gedaan (LJN: BZ2665).

Huurder huurde sinds 1 april 1992 een woning voor een bedrag ad € 472,97 kale huur. Op 18 september 2012 is door de politie een inval gedaan in de woning. Hierbij is een professionele hennepknipperij aangetroffen. Naar de mening van de verhuurder was de hennepknipperij van een dusdanige omvang (knipscharen, hennepresten, € 20.000,- cash, twee vuurwapens en ruim twee kilo geknipt hennep) dat er gesproken kan worden van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van huurder die de ontbinding van de huurovereenkomst rechtvaardigt. De kantonrechter oordeelt echter anders.

De kantonrechter geeft aan dat het inrichten van een deel van een huurwoning als hennepknipperij op zich geen grond oplevert om de huurovereenkomst te ontbinden. Het beleid bij ontbinding bij een hennepkwekerij berust namelijk op de omstandigheid dat door het aanleggen van de kweekinstallatie, vernielingen plaatsvinden aan de woning. Bovendien neemt daardoor de kans op brand en/of waterschade aanmerkelijk toe. Deze omstandigheden doen zich in geval van een hennepknipperij niet (direct) voor. Daarnaast is gesteld, noch gebleken dat er sprake is van stankoverlast. Ook is er geen gevaar ontstaan door continue af- en aan rijdende auto’s. Hoewel er bij een hennepknipperij wel degelijk sprake is van een tekortkoming in de nakoming van de huurovereenkomst, er is immers geen sprake van goed huurderschap, rechtvaardigt dit niet (direct) de ontbinding van de huurovereenkomst.