Huur verminderen een goed idee?

Wat kan een huurder doen als op de etage die hij huurt in een luxe kantoorgebouw ineens ook ruimte wordt verhuurd aan een hogeschool met studenten? Is huur verminderen een goede optie? Deze kwestie is onlangs voorgelegd aan de kantonrechter in Rotterdam. De kantonrechter oordeelt dat dit een gebrek is. Het leidt tot vermindering van het huurgenot. De rechter vindt het daarom terecht dat de huurder 30 procent van de huurprijs heeft ingehouden. Tevens gaat de kantonrechter akkoord met ontbinding van de bestaande huurovereenkomst.

Wat is het geval

Van Rossenberg Advocaten huurt al sinds 2012 bedrijfsruimte in het WTC in Rotterdam. De verhuurder maakt hiervoor reclame met wervende teksten als: ‘De perfecte omgeving om uw bedrijf te vestigen; in een uniek gebouw dat voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen. Van hoogwaardige kantoorruimte tot high tech vergaderzalen, winkels, horeca en een uitgebreid pakket aan aanvullende dienstverlening.’

Overlast

De eerste jaren gaat dit goed, totdat in 2014 op dezelfde etage ook ruimte wordt verhuurd aan Hogeschool Rotterdam. Dat leidt onder meer tot extra drukte op de gang, bij de liften en op de toiletten. Daarnaast leidt de aanwezigheid van de jongeren ook op andere manieren tot overlast.

Verminderd Huurgenot

Het advocatenkantoor gaat daarop het gesprek aan met de verhuurder. Hieruit blijkt dat het huurcontract met de school nog twee jaar door loopt. Hierdoor zal de overlast blijven bestaan. Vervolgens stuurt het advocatenkantoor een brief aan de verhuurder. Daarin geeft Rossenberg Advocaten aan dat deze niet aan zijn verplichtingen voldoet tot het verschaffen van het passende huurgenot en kennelijk ook niet voornemens is om dit huurgenot te herstellen. Tevens stelt de advocaat vast dat een school en een gebouw dat aangeduid wordt als ’toplocatie’ niet met elkaar overeen komen. Het advocatenkantoor verbindt hieraan de conclusie dat de verhuurder in verzuim is. De huurder besluit vanaf dat moment eigenhandig om nog maar 70 procent van de afgesproken huurprijs te gaan betalen. Huur verminderen is zo het gevolg.

Rechtzaak door verhuurder

De verhuurder besluit een jaar later om een rechtszaak aan te spannen. Doel is 30 procent huur verminderen tegen te gaan en boeterente en incassokosten alsnog betaald te krijgen van het advocatenkantoor.

Gebrek

Zonder succes! De kantonrechter is het met de huurder eens dat er in dit geval sprake is van een gebrek. De kantonrechter motiveert zijn uitspraak als volgt.

‘Als ruimte wordt gehuurd in een kantoorgebouw dat aangeprezen wordt met teksten als ‘de perfecte omgeving om uw bedrijf te vestigen; in een uniek gebouw dat voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen.’ Tegen een huurprijs van ongeveer 35.000 euro per kwartaal, hoeft de huurder niet te verwachten dat in dat gebouw op dezelfde verdieping in grote getale studenten rondlopen. Die scholieren hoeven op zich niets bijzonders te doen om tot het oordeel te komen dat er sprake is van een gebrek. De enkele aanwezigheid van studenten past al niet bij een ‘representatieve kantooromgeving’ in het centrum van Rotterdam.’

Huur verminderen

De huurder heeft volgens de rechter vanaf het vierde kwartaal 2015 terecht 30 procent van de huurprijs ingehouden. Huur verminderen wordt terecht geacht. Verder vermindert deze de huurpenningen met 30 procent tot aan het einde van de huurovereenkomst.

RechtNet Advocaten

Meer weten over huur verminderen? Neem dan contact op met één van de ervaren huurrecht advocaten van RechtNet Advocaten via info@rechtnet.nl of bel naar 073-615 43 11.