Inname leaseauto zonder compensatie mogelijk bij langdurige arbeidsongeschiktheid

Indien een werknemer door arbeidsongeschiktheid langdurig thuis komt te zitten, dan mag een werkgever na zes maanden zijn leaseauto innemen zonder hiervoor enige vorm van compensatie te hoeven betalen. Dat bepaalde het Gerechtshof in Den Haag onlangs in een uitspraak.

Bekijk hier onze rechtsgebieden

In de betreffende zaak ging het over de vraag of een werknemer, die na zes maanden ziekte zijn leaseauto heeft moeten inleveren, recht heeft op een financiële vergoeding van zijn werkgever voor het verlies van het privégebruik van de auto.

Mobiliteitsregeling

De werknemer had een leaseauto, die hij ook voor privédoeleinden mocht gebruiken. In de Mobiliteitsregeling van het bedrijf is opgenomen dat indien een werknemer arbeidsongeschikt raakt, hij de leaseauto na zes maanden arbeidsongeschiktheid dient in te leveren.

Compensatie

De betreffende medewerker wordt op 4 april 2018 volledig arbeidsongeschikt verklaard. Zes maanden later moet hij zijn leaseauto inleveren. De medewerker is het hier niet mee eens en start een kort geding. Daarin vordert hij van zijn werkgever een compensatie voor het verlies van het privégebruik van de leaseauto. De kantonrechter oordeelt echter dat de leaseauto niet onder het recht op loon bij ziekte valt. 

De medewerker stapt vervolgens naar het gerechtshof. Het hof buigt zich over de volgende vragen: 

  1. Is de Mobiliteitsregeling van het bedrijf van toepassing op de arbeidsovereenkomst?
  2. Valt het privégebruik van een leaseauto onder het recht op loon bij ziekte?

Voor wat betreft de eerste vraag vindt de werknemer dat de Mobiliteitsregeling niet van toepassing is en dat zijn werkgever daarom niet gerechtigd was om de leaseauto zonder enige vorm van compensatie in te nemen tijdens zijn arbeidsongeschiktheid. Het Gerechtshof gaat hier echter niet in mee. Zij oordeelt dat de werknemer met de Mobiliteitsregeling heeft ingestemd door akkoord te gaan met de Personeelsgids én door in de leaseovereenkomst te verklaren dat hij kennis heeft genomen van de Mobiliteitsregeling. De betreffende bepaling is dus wél van toepassing op de arbeidsovereenkomst.

Bekijk hier onze incasso diensten

Privégebruik leaseauto

Ook over de vraag of het privégebruik van een leaseauto onder het recht op loon bij ziekte valt, is het Gerechtshof duidelijk. In de wetsgeschiedenis van artikel 7:629 BW zijn volgens het hof geen aanwijzingen te vinden dat het privégebruik van een leaseauto onder het recht op loon bij ziekte valt. De Mobiliteitsregeling is dus niet bedoeld om een werknemer na het verlies van het privégebruik van zijn leaseauto nog aanspraak te geven op een vergoeding voor dat verlies. Het hof oordeelt dan ook dat de werkgever de leaseauto na zes maanden arbeidsongeschiktheid op juiste gronden heeft ingenomen en dat zij nadien niet gehouden is een vergoeding te betalen voor het verlies van het privégebruik van de leaseauto.

Eenzijdige inname van leaseauto

Steeds meer werkgevers hebben vragen over wat zij kunnen op het gebied van leaseauto’s, nu medewerkers veel meer thuiswerken en dus minder kilometers hoeven te reizen met hun leaseauto. Voor werkgevers kan het interessant zijn om in een mobiliteitsregeling of leaseovereenkomst goede afspraken te maken over mogelijkheden tot eenzijdige inname van de leaseauto.

Meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met RechtNet Advocaten via info@rechtnet.nl of bel naar 073 – 615 43 11.

Vragen? Neem contact met ons op