Klaag als verhuurder op tijd bij schade aan huurpand

Een huurder die zonder toestemming van de verhuurder aanpassingen doet in of aan een huurpand, moet deze wijzigingen aan het einde van de huurperiode zelf weer ongedaan maken. Indien dit niet gebeurt, dan is de huurder in principe aansprakelijk voor de kosten die de verhuurder moet maken om de schade te herstellen. Een belangrijke voorwaarde is wel dat de verhuurder hierover op tijd aan de bel trekt. Indien de verhuurder te laat klaagt, dan kan de rechter besluiten dat zijn rechten zijn vervallen.

Bekijk hier onze rechtsgebieden

De kantonrechter deed onlangs uitspraak in een zaak waarbij de huurder, zonder toestemming van de verhuurder, zonwering had laten installeren aan het huurpand en stickers op de muren had aangebracht.

Verhuurder stelt huurder aansprakelijk

Aan het einde van de huurperiode heeft de huurder de zonwering en stickers laten zitten. De verhuurder moet daarom zelf de zonwering laten verwijderen en de bestickerde muren, deuren en kozijnen laten repareren. De totale kosten hiervoor bedragen ruim 28.500 euro. De verhuurder stelt de huurder hiervoor aansprakelijk en start daarom een procedure bij de kantonrechter. De kantonrechter is het eens met de verhuurder dat de zonwering en de stickers door de huurder verwijderd hadden moeten worden aan het einde van de huurovereenkomst, omdat deze zaken zonder diens toestemming waren aangebracht. De huurder is dus in principe aansprakelijk voor de gemaakte kosten om de zonwering en de stickers te verwijderen.

Verhuurder heeft te laat geklaagd

Toch besluit de kantonrechter om de vorderingen van de verhuurder af te wijzen, omdat deze te laat heeft geklaagd over de zonwering en de stickers. De huurovereenkomst werd begin 2018 beëindigd, waarna het pand leeg kwam te staan. Een afspraak voor de oplevering werd destijds door de verhuurder afgezegd. Pas ruim twee jaar later in februari 2020 heeft de verhuurder zich bij de voormalige huurder beklaagd over de zonwering en de stickers. De kantonrechter oordeelt dat de verhuurder door zijn late reactie zijn rechten op een schadevergoeding heeft verspeeld. De schade die hij heeft geleden door het laten verwijderen van de zonwering en de stickers, blijft dus voor zijn rekening. Daarnaast moet hij ook de proceskosten betalen.

Bekijk hier onze incasso diensten

Klaag tijdig en leg klachten schriftelijk vast

Uit deze uitspraak wordt duidelijk dat het verstandig is om als verhuurder zo snel mogelijk te klagen, als wordt geconstateerd dat er wijzigingen zijn aangebracht aan een huurpand die niet zijn toegestaan. Dit kan al tijdens de huurovereenkomst, of anders bij de (voor)oplevering van het pand. Belangrijk is in ieder geval om de oplevering serieus te nemen en ook om de klachten schriftelijk vast te leggen. Verhuurders die dit niet doen en zaken op hun beloop laten, lopen het risico dat zij eventuele schade aan het pand later niet meer op de huurder kunnen verhalen.

Meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met RechtNet Advocaten via info@rechtnet.nl of bel naar 073 – 615 43 11.

Vragen? Neem contact met ons op