Leegstandswet

De Leegstandswet is per 1 juli 2013 verruimd, zodat het voor huiseigenaren eenvoudiger is om een leegstaande koopwoning tijdelijk te verhuren. De normale huurbeschermingsregels zijn dan niet van toepassing en de huurder heeft dus geen huurbescherming bij beëindiging van de huur. De minimale looptijd van de huurovereenkomst is zes maanden. Er geldt een opzegtermijn van minimaal één maand voor de huurder en minimaal drie maanden voor de verhuurder. De huurovereenkomst stopt automatisch als de vergunning is verlopen.

Heeft u een vraag bel dan geheel vrijblijvend met één van onze ervaren advocaten op nummer 073 615 43 11 of stel uw vraag via ons webformulier op de rechterzijde van deze pagina.

Woning verhuren op basis van de Leegstandswet

Om uw woning te verhuren op basis van de Leegstandswet dient u een vergunning aan te vragen bij de betreffende gemeente waar de woning. Deze vergunning wordt voor een periode van vijf jaar verleend. Particuliere eigenaren mogen niet meer dan twee leegstaande koopwoningen tegelijkertijd tijdelijk verhuren. De vergunning wordt verleend indien:

 • de woonruimte te koop en leeg staat;
 • nog nooit bewoond is geweest, of de eigenaar er zelf in heeft gewoond in de 12 maanden voordat de woning leeg kwam te staan, of slechts 3 jaar verhuurd is geweest in de periode van 10 jaar voordat de woning leeg kwam te staan;
 • het gaat om woonruimte in een voor sloop of renovatie bestemde huurwoning;
 • het gaat om woonruimte in een gebouw dat in afwachting is van een andere bestemming en nu bestemd is voor:
  – groepsgewijze huisvesting;
  – verzorging of verpleging (ziekenhuizen, verzorgingstehuizen en dergelijke);
  – logiesverschaffing (hotel, pension en dergelijke);
  – administratie en/of onderwijs (kantoor of schoolgebouw).

Huurovereenkomst op basis van de Leegstandswet

Indien u besluit om uw woning te verhuren op basis van de Leegstandswet, dient u rekening te houden met een aantal belangrijke aandachtspunten. In de huurovereenkomst dient bijvoorbeeld uitdrukkelijk te worden opgenomen dat het gaat om een verhuur op grond van de Leegstandswet. Indien dit niet uitdrukkelijk wordt opgenomen in de huurovereenkomst, wordt deze aangemerkt als een ‘normale’ huurovereenkomst. Voorts dient de huurovereenkomst voor onbepaalde tijd te worden aangegaan, omdat een huurovereenkomst voor bepaalde tijd niet tussentijds opzegbaar is. Het is derhalve niet vanzelfsprekend dat uw huurovereenkomst automatisch voldoet aan de wettelijke vereisten.

Het is raadzaam om bij de totstandkoming van de huurovereenkomst een deskundige in te schakelen teneinde de huurovereenkomst op de juridische houdbaarheid te laten beoordelen. Recentelijk heeft de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht hierbij een duidelijk signaal afgegeven.

Vrijblijvend advies?

Mocht u nadere informatie willen verkrijgen over bijvoorbeeld de wet om leegstand tegen te gaan, dan kunt u geheel vrijblijvend en kosteloos (telefonisch) contact opnemen met RechtNet Advocaten teneinde u uitgebreid te laten informeren. RechtNet Advocaat Den Bosch zijn te bereiken op telefoonnummer 073 -615 43 11.