Loon- en onregelmatigheidstoeslagen gelden ook voor bovenwettelijke vakantie

Medewerkers hebben wettelijk recht op volledig loon over hun vakantie. Dit geldt ook voor het doorbetalen van vaste onregelmatigheidstoeslagen. Een bedrijf mag hierover geen afspraken maken die nadelig zijn voor hun medewerkers. De Hoge Raad bepaalde onlangs dat loon en onregelmatigheidstoeslag ook moet worden doorbetaald over bovenwettelijke vakantie, zelfs als deze toegekende vakantieuren worden ingezet voor andere doeleinden. 

Bekijk hier onze rechtsgebieden

Wat is het geval? NS kent werknemers meer vakantie toe dan de wettelijk voorgeschreven minimum vakantieuren. Wettelijk gezien hebben werknemers recht op het volledige loon over hun vakantie. Dit geldt ook voor de vaste onregelmatigheidstoeslagen van medewerkers. Maar in 2016 heeft de NS hierover afspraken gemaakt met de vakbonden. De werknemers kregen destijds met terugwerkende kracht tot 2012 een onregelmatigheidsvergoeding over hun wettelijke vakantieuren. In de gemaakte afspraken was geen rekening gehouden met de onregelmatigheidstoeslag over de boven het wettelijk minimum toegekende vakantieuren.

Bovenwettelijke uren

Een aantal medewerkers is het hier niet mee eens en stapt naar de rechter. Zij eisen ook betaling van onregelmatigheidstoeslag over hun bovenwettelijke uren. NS stelt dat dit bij bovenwettelijke vakantie niet verplicht is. Daarnaast geldt deze wettelijke verplichting volgens het bedrijf niet als vakantieuren zijn ingezet voor andere doelen, zoals werktijdverkorting. Het gerechtshof wijst de vordering van de werknemers echter toe. NS gaat vervolgens in cassatie bij de Hoge Raad. Ook die stelt de werknemers grotendeels in het gelijk. De Hoge Raad vindt dat een aanspraak op vrije tijd in de wet onder het begrip ‘vakantie’ valt. Zeker als deze vrijetijdsaanspraak bedoeld is om de werknemer in verband met zijn werkbelasting de gelegenheid te bieden voor rust en ontspanning. Indien de vrijetijdsaanspraak met dit doel is verleend, verandert de aard van deze aanspraak niet als de toegekende uren later worden ingezet voor andere doeleinden. Volgens de Hoge Raad is vooral het moment van toekenning van doorslaggevend belang.

Bekijk hier onze incasso diensten

Verlof

In de CAO zijn de wettelijke verlofuren en de bovenwettelijke vrije uren beide opgenomen onder het kopje verlof. Daarin wordt geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende vormen van verlof. In de uitvoering is dat onderscheid er ook niet: aan de werknemers wordt per jaar een bepaald aantal verlofuren toegekend, zonder onderscheid in wettelijke verlofuren en vrije uren, en in het administratieve computersysteem is voor hen de onderverdeling tussen wettelijke verlofuren en vrije uren ook niet zichtbaar. De verplichting om het volledige loon te betalen, geldt in de wet voor alle vakantieuren. In dit geval dus eveneens voor de uren die boven het wettelijke minimum zijn toegekend. Omdat de onregelmatigheidstoeslag ook deel uitmaakt van het loon, moet ook dit tijdens vakantie worden doorbetaald.

 

Meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met RechtNet Advocaten via info@rechtnet.nl of bel naar 073 – 615 43 11.

Vragen? Neem contact met ons op