Loonsverhoging uitstellen door Corona mag, inhouden van vakantiedagen niet

Zes werknemers van een koffieleverancier die naar rechter stapten omdat hun werkgever een loonsverhoging uitstelde als gevolg van de Coronacrisis, hebben van de kantonrechter geen gelijk gekregen. De rechter oordeelde wel dat hun werkgever geen vakantiedagen mag inhouden van werknemers om de liquiditeitsproblemen in het bedrijf op te lossen.

Bekijk hier onze rechtsgebieden

De zes werknemers hebben een arbeidsovereenkomst waarin is vastgelegd dat voor hen de collectieve structurele salarisverhogingen van de cao Werkgevers Technische Groothandel van toepassing zijn.

Salarisverhogingen doorschuiven

Maar vanwege de Corona pandemie heeft het bedrijf de Ondernemingsraad gevraagd om in te stemmen met een voorstel om de salarisverhogingen van 1 april 2020 en 1 oktober 2020 door te schuiven naar januari 2021. Daarnaast wordt gevraagd om in stemmen met een voorstel om een deel van de vakantiedagen van de werknemers in te houden. De Ondernemingsraad van het bedrijf heeft met deze voorstellen ingestemd.

Bijzondere omstandigheid

De werknemers zijn het hier niet mee eens en starten een procedure bij de kantonrechter. Zij geven aan dat de Corona crisis weliswaar een bijzondere omstandigheid is, maar dat de gevolgen van deze crisis niet voor rekening van de werknemers moeten komen. Bovendien heeft de werkgever volgens hen niet aangetoond dat deze maatregelen nodig zijn. De werkgever stelt dat in deze zaak geen sprake is van een eenzijdige wijziging. Omdat de Ondernemingsraad heeft ingestemd met de maatregelen is volgens hem sprake van een tweezijdige wijziging die bindend is voor alle werknemers. Daarnaast is volgens de werkgever de omzet fors gedaald, zonder dat dit te voorzien was en is het om die reden niet mogelijk om de salarisverhogingen te betalen. Ook zijn er volgens het bedrijf liquiditeitsproblemen ontstaat door de forse reserveringen voor openstaande vakantiedagen.

Bekijk hier onze incasso diensten

Zwaarwichtig belang

De kantonrechter oordeelt dat de werkgever de arbeidsovereenkomsten op het punt van vakantiedagen en de salarisverhogingen eenzijdig heeft gewijzigd. Een werkgever mag alleen een beroep doen op het eenzijdig wijzigingsbeding indien sprake is van een zodanig zwaarwichtig belang dat het belang van de werknemers daarvoor moet wijken. Volgens de rechter vormen de acute financiële problemen van werkgever door de coronapandemie zo’n zwaarwichtig belang dat uitstel van de salarisverhogingen gerechtvaardigd is.

Vakantie is belangrijke arbeidsvoorwaarde

Voor wat betreft het inhouden van vakantiedagen oordeelt de kantonrechter echter in het voordeel van de zes werknemers. Hierbij is volgens hem geen sprake van een zodanig zwaarwichtig belang dat het wijzigen van de arbeidsovereenkomst hiervoor gerechtvaardigd is. Daarbij refereert de kantonrechter aan een uitspraak van het Europese Hof van Justitie, waarin wordt aangegeven dat vakantie een belangrijke arbeidsvoorwaarde is en dat werknemers recht hebben op recuperatie. Ook speelt in dit geval mee dat werknemers hebben verklaard dat zij tijdens de lockdown hebben doorgewerkt en sommige werknemers het extra druk hadden, omdat afscheid moest worden genomen van een aantal collega’s.

Meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met RechtNet Advocaten via info@rechtnet.nl of bel naar 073 – 615 43 11.

Vragen? Neem contact met ons op