Maak duidelijke afspraken over overuren

Het is een vraag die bij veel werknemers en ondernemers leeft: moeten overuren altijd worden uitbetaald? Om misverstanden en verwijten naar elkaar toe te voorkomen is het verstandig om hierover van tevoren al duidelijke afspraken te maken. RechtNet Advocaten helpt partijen hierbij graag.

Overwerken

Overuren zijn gewerkte uren die uitstijgen boven de arbeidsduur die een werkgever en werknemer met elkaar hebben afgesproken. Indien een werknemer een arbeidscontract heeft voor 40 uur per week, dan spreken we van overuren als hij meer dan 40 uur per week werkt. Soms komt het voor dat medewerkers dagelijks overwerken, maar het kan ook zijn dat op jaarbasis wordt bekeken of iemand heeft overgewerkt. Dat is vaak het geval als in een arbeidscontract tussen de medewerker en werkgever een totaal aantal uren per jaar is afgesproken.

Registratie van werktijden

In een recente uitspraak bepaalde het Europese Hof van Justitie dat elke werkgever een objectieve registratie van de werktijden moet bijhouden. Maar in de praktijk is dat echter nog lang niet altijd goed geregeld. Wanneer een werknemer gedetailleerde urenstaten kan overleggen en een werkgever zijn urenregistratie niet goed op orde heeft, dan versterkt dit de positie van de werknemer.

Afspraken in arbeidsovereenkomst

Belangrijk is daarnaast of er afspraken zijn gemaakt over overuren in de arbeidsovereenkomst. Met name bij functies op een hoger niveau wordt vaak afgesproken dat overwerk niet wordt vergoed. Maar in bepaalde situaties wordt daar ook van afgeweken. Verder worden regels over het vergoeden van overuren in een aantal sectoren vastgelegd in de CAO bepalingen. Daar kunnen partijen meestal niet van afwijken.

Voor eigen rekening

Indien er geen afspraken over overuren zijn gemaakt, liggen de regels anders. In zo’n geval hoeven niet alle uren die een medewerker extra werkt te worden uitbetaald. Wanneer een werknemer uit eigen beweging eerder naar het werk komt, dan doet hij dat voor eigen rekening. Het is in zo’n geval aan de werknemer om te bewijzen dat zijn baas opdracht heeft gegeven om extra uren te werken.

Vergoeding overuren op grond van redelijkheid en billijkheid

Maar ook als niet is afgesproken dat overuren worden vergoed, kan de werkgever in sommige gevallen betaling plichtig zijn. Dat blijkt uit een uitspraak die het Gerechtshof in Leeuwarden in 2012 deed. In de uitspraak van deze zaak kwam het er in de kern op neer dat als de werkgever het overwerk aan de werknemer heeft opgedragen, of uit de omstandigheden blijkt dat werkgever er mee heeft ingestemd, werknemers op grond van redelijkheid en billijkheid recht hebben op een vergoeding voor de gewerkte overuren.

Meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met RechtNet Advocaten via info@rechtnet.nl of bel naar 073-6154311.