Mag een werkgever schade doorberekenen?

Mag een werkgever schade doorberekenen?

Een werkgever mag alleen schade doorberekenen die de werknemer heeft toegebracht aan hem, dan wel aan een derde,  indien er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid bij de werknemer gericht op het toebrengen van ontstane schade. Zie artikel 7: 661 Burgerlijk Wetboek. De bewijslast hiervan ligt geheel bij de werkgever. De werkgever dient dus aan te tonen dat de werknemer opzettelijk danwel bewust roekeloos heeft gehandeld en daardoor de schade is ontstaan. Het betreft hier een moeilijke bewijslast waar niet snel aan is voldaan.

Is afwijking van de regel mogelijk?

Van voornoemde regel kan slechts ten nadele van de werknemer worden afgeweken middels een schriftelijke overeenkomst en voor zover de werknemer zich ter zake heeft verzekerd. Zie artikel 7: 661 lid 2 Burgerlijk Wetboek. De uitzondering kan worden vastgelegd in een contract of in een bedrijfsreglement. Hier dient de werknemer uitdrukkelijk mee te hebben ingestemd. Dit kan blijken uit de ondertekening van het contract of reglement. Is de werknemer niet verzekerd voor de ontstane schade, mogen er geen afwijkende regels worden opgesteld.

Geldt deze regel ook voor stagiaires of zzp’ers?

Voornoemde vraag is reeds een aantal keren voorgelegd aan diverse gerechtelijke instanties. Het gerechtshof in Arnhem heeft in een eerder geval bepaald dat de regel ook analoog dient te worden toegepast bij stagiaires en zzp’ers. De werkgever mag derhalve geen schade doorberekenen aan de stagiaire of de zzp’er als er geen sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van de werknemer.

Vrijblijvend contact over schade doorberekenen

Houdt uw werkgever door u veroorzaakte schades in op uw loon en dan wel worden de schades gewoonweg aan u doorberekend en heeft u hier vragen over? Dan mag u immer vrijblijvend contact opnemen met de ervaren arbeidsrechtadvocaten van RechtNet Advocaten. U kunt bellen op nummer 073 615 43 11 of uw vraag mailen naar info@rechtnet.nl.

 

mr. C.A.M.H. Vink.