Onrechtmatig procederen, een kostbare zaak

Het recht om een procedure te starten is een belangrijk recht en daar mag dus niet snel aan getornd worden. Toch komt het soms voor dat onrechtmatig wordt geprocedeerd. In zo’n geval pleegt de eisende partij een onrechtmatige daad tegenover de gedaagde partij. De eisende partij moet in zo’n geval alle schade die uit de procedure voortvloeit vergoeden.  

Proceskosten bestaan uit onder meer advocaatkosten en griffierecht. Er kan sprake zijn van misbruik van procesrecht als een iemand een kansloze zaak start. Daar is niet snel sprake van, want iedereen heeft het recht om een geschil aan de rechter voor te leggen.

Proceskosten

Maar soms gebeurt het dat iemand al bij voorbaat kansloze argumenten heeft. Eind vorig jaar veroordeelde de rechtbank in Gelderland een moeder om de werkelijke proceskosten te betalen, omdat zij onrechtmatig procedeerde jegens haar zoon. De moeder was een procedure gestart tegen haar zoon voor een vordering waarvan elke feitelijke onderbouwing ontbrak. Zij wist dus dat die vordering niet kon kloppen.

Niet bestaande vordering

De zoon vond daarom dat zijn moeder veroordeeld moest worden tot betaling van zijn daadwerkelijk gemaakte proceskosten, omdat zij bewust een betaling vorderde van een niet bestaande vordering. De rechtbank ging hierin mee en veroordeelde de moeder tot het betalen van de daadwerkelijk gemaakte proceskosten van haar zoon én tot betaling van ruim zesduizend euro proceskosten.

Onnodig op kosten jagen

De conclusie is dan ook helder en duidelijk: als een partij in een procedure tegen beter weten in onware stellingen inneemt en daarmee de andere partij onnodig op kosten jaagt, kan er sprake zijn van onrechtmatig procederen. In deze situaties dient de aansprakelijke partij de (proces)kosten van benadeelde partij te vergoeden. RechtNet Advocaten adviseert daarom om u te allen tijde goed te laten adviseren over uw kansen en de kosten in een procedure.

Meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met RechtNet Advocaten via info@rechtnet.nl of bel naar 073-6154311.