Plaatsing berichten op LinkedIn leiden tot ontbinding arbeidsovereenkomst

De rechtbank heeft onlangs de arbeidsovereenkomst ontbonden van een medewerkster van een zorginstelling, die zich tijdens de Coronapandemie op LinkedIn negatief heeft uitgelaten over de Coronamaatregelen en het vaccinatiebeleid en weigert om hiermee te stoppen. Bij de berichten is zichtbaar waar de medewerkster in dienst is, terwijl haar uitlatingen helemaal ingaan tegen het beleid van de zorginstelling. De rechtbank besluit daarom de arbeidsovereenkomst te ontbinden op grond van strijdigheid met goed werknemerschap.

Bekijk hier onze rechtsgebieden

De medewerkster van de zorginstelling heeft op LinkedIn een aantal grove berichten geplaatst/gedeeld over COVID-19. In deze berichten waarschuwt zij voor de gevaren van vaccineren tegen COVID-19. Verder plaats en deelt zij ook berichten die specifiek gericht zijn tegen mensen die meewerken aan het landelijke (en ook door haar werkgever uitgevoerde) vaccinatiebeleid. Ze noemt deze mensen onder andere oorlogsmisdadigers die persoonlijk aansprakelijk zijn voor hun handelingen. Verder omschrijft zij vaccineren als genocide en maakt zij de vergelijking met de Tweede Wereldoorlog en de jodenvervolging.

Berichten schofferend richting collega’s en werkgever

Op het moment dat de vrouw de bewuste berichten plaatste op haar LinkedIn-pagina, was zichtbaar dat zij werkzaam was bij de zorginstelling. Onder haar 1.800 connecties op LinkedIn bevinden zich collega’s, maar ook zakelijke relaties van de zorginstelling. De werkgever geeft aan dat de uitlatingen van werkneemster bij haar connecties de indruk kunnen wekken dat de zorginstelling twijfels heeft over de pandemie, de aanpak hiervan en het vaccineren. Dit zou andere medewerkers ervan kunnen weerhouden om zich te laten vaccineren en organisaties afschrikken om nog langer samen te werken met de zorginstelling. Daarnaast noemt de zorginstelling de opmerkingen van de medewerkster schofferend richting collega’s en werkgever.  Bovendien heeft de medewerkster de instructies van de zorginstelling om de berichten te verwijderen en niet langer te plaatsen/delen niet opgevolgd. De zorginstelling verzoekt de rechter daarom om ontbinding van de arbeidsovereenkomst met werknemer, omdat zij verwijtbaar heeft gehandeld door het plaatsen/delen van deze LinkedIn berichten.

Emotioneel, veroordelend en beledigend

De rechter vindt dat de medewerkster vrijheid van meningsuiting heeft en dus berichten mag plaatsen waarin zij in zijn algemeenheid waarschuwt tegen de gevaren van vaccineren tegen COVID-19. Maar dit geldt niet voor haar grovere berichten op LinkedIn. Die zijn volgens de rechter als emotioneel, veroordelend en beledigend aan te merken en had de medewerkster als ‘goed werknemer’ niet publiek mogen maken. 

Bekijk hier onze incasso diensten

Schade voor zorginstelling

Ook geeft de rechter aan dat de berichten een groot bereik hebben, omdat de medewerkster 1.800 connecties heeft op LinkedIn. Bovendien zijn er bij de zorginstelling klachten binnengekomen over de inhoud van de berichten van de vrouw. Daarmee staat voor de rechtbank vast dat de zorginstelling door de berichten schade heeft geleden. De medewerkster heeft ook niet laten blijken dat zij te ver is gegaan en heeft geen poging ondernomen om de al toegebrachte schade te herstellen. De rechtbank ontbindt daarom de arbeidsovereenkomst vanwege verwijtbaar handelen van werkneemster, onder toekenning van de transitievergoeding.

Meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met RechtNet Advocaten via info@rechtnet.nl of bel naar 073 – 615 43 11.

Vragen? Neem contact met ons op