Publiceer je jaarrekening tijdig!

Artikel 2:394 lid 3 sub j onder lid 1 Burgerlijk Wetboek (=Bw) bepaalt dat een bestuurder van een vennootschap uiterlijk 13 maanden na het gesloten boekjaar de jaarrekening openbaar dient te maken. Dit openbaar maken geschied door deponering van de jaarrekening bij de Kamer van Koophandel. Het niet tijdig publiceren leidt in een faillissementssituatie tot bestuurdersaansprakelijkheid ex artikel 2:248 Bw. Publiceer je jaarrekening tijdig om dit te voorkomen!

Bel voor vrijblijvend advies met één van onze ervaren advocaten op nummer 073 – 615 43 11

Waarvoor ben je aansprakelijk?

Publiceer je jaarrekening niet tijdig dan ben je in beginsel aansprakelijk voor het gehele tekort in de faillissementsboedel. Hier kan ik niet een echt verklaarbare en doordachte rechtvaardigingsgrond voor noemen. Er zijn redelijk wat mensen die kritiek hebben op deze regelggeving. Het ziet er echter niet naar uit dat deze regelgeving op korte termijn zal worden aangepast. Zo is de minister van Veiligheid en Justitie bezig om artikel 2:248 Bw te laten vervangen door een nieuw artikel 106a Faillissementswet met soortgelijke werking die echter nog ruimer is ingericht.

Wanneer is er sprake van een onbelangrijk verzuim?

Indien je kunt aantonen dat het het gaat om een onbelangrijk verzuim dat je je jaarrekening niet tijdig hebt gedeponeerd, ben je als bestuurder niet aansprakelijk voor het gehele boedeltekort. Wanneer is hier sprake van? Volgens de Hoge Raad dient er bij het beoordelen of er sprake is van een onbelangrijk verzuim te worden gekeken naar de omstandigheden van het geval. Meer in het bijzonder de redenen die hebben geleid tot de termijnoverschrijding. Het stellen en bewijzen dient door de bestuurder te geschieden. Het betreft hier een zware bewijslast.

Ontsnappingsmogelijkheid

De Hoge Raad heeft op 1 november 2013 nog een arrest gewezen waarbij een bestuurder werd aangesproken op grond van bestuurdersaansprakelijkheid terwijl hij slechts drie weken als bestuurder werkzaam is geweest. Het ging hier om een holdingmaatschappij en twee dochterbedrijven waarbij de jaarrekeningen niet tijdig waren gedeponeerd. Zijn rol met betrekking tot het tijdig deponeren was derhalve te verwaarlozen. Volgens de Hoge Raad is het hierbij de vraag of het bestuur zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld. Niet dient te worden gekeken naar de individuele invulling van zijn taak. Dus komt de Hoge Raad toch tot bestuurdersaansprakelijkheid! De bestuurder had wel een beroep kunnen doen op 2:248 lid BW door aan te tonen dat ter zake van de late publicatie hem geen verwijt kan worden gemaakt.

Vragen over publiceer je jaarrekening tijdig?

Heb je u vragen over het tijdig deponeren van een jaarrekening dan wel ben je als bestuurder aansprakelijk gesteld en wil je hiertegen gedegen verweer voeren, stel dan gerust uw vraag aan één van onze ervaren advocaten. Dit is geheel vrijblijvend!

RechtNet Advocaten is op alle rechtsgebieden kundig! Dus voor al je andere juridische vragen kun je ook bij ons terecht.

Ben je geïnteresseerd in onze diensten? Contacteer ons dan via het webformulier. Dit is gratis.

Of chat met een ervaren advocaat en stel direct je vraag!