Rechter toetst ook beschermingsbepalingen bij incassoprocedures

Indien aanbieders van consumentenkrediet een incassoprocedure starten bij de rechtbank en de gedaagde niet verschijnt, dan lijkt het in veel gevallen logisch dat de vordering wordt toegewezen. De rechter toetst in verstekzaken doorgaans slechts marginaal of de vordering juist is. Als dit het geval is, wordt deze in principe toegewezen. Toch deed de rechtbank Gelderland onlangs drie keer uitspraak in een incassozaak, waarbij niet de gehele vordering werd toegewezen aan de aanbieder.

Bekijk hier onze rechtsgebieden

In deze zaken gaat het om incassoprocedures waarbij de Europese consumentenrechten uit de richtlijn consumentenkredietovereenkomsten (Richtlijn 2008/48/EG) van toepassing zijn. De rechter toetste daarom ook of de betreffende beschermingsbepalingen correct zijn nageleefd. Dat was in deze zaken niet het geval, waardoor de kredietaanbieders niet de hele vordering kregen toegewezen.

Vervroegde opeisbaarheid niet toegestaan

In de eerste zaak wilde de kredietaanbieder de overeenkomst opzeggen en het volledige bedrag opeisen, omdat de consument de maandelijkse aflossing van het krediet niet nakwam. De rechter wees de kredietaanbieder er vervolgens op dat opzegging en vervroegde opeisbaarheid van het volledige kredietbedrag niet is toegestaan. In de tweede en derde zaak stelt de rechter ambtshalve de vraag of de kredietverstrekker zijn informatieverplichting correct heeft nageleefd tegenover de consument en of tijdig de kredietwaardigheid van de consument is vastgesteld.

Bekijk hier onze incasso diensten

Toetsen

De kantonrechter moet kunnen toetsen of de kredietverstrekker tijdig alle vereiste informatie aan de consument heeft overhandigd. Daarnaast moet de kredietverstrekker concrete bewijzen kunnen overleggen voor wat betreft de kredietwaardigheidstoets van de leningnemer. Alleen een aantal printscreens van documenten (zoals in deze zaken) is niet voldoende. De rechter vernietigde daarom de overeenkomst, omdat deze in strijd is met de openbare orde.

Stukken op orde

Juist bij relatief eenvoudige incassozaken is het dus van belang dat een kredietaanbieder en de gerechtsdeurwaarder of incassobureau het dossier inclusief onderliggende stukken goed op orde hebben en volledig inbrengen in de procedure. Verder bieden de uitspraken van de Rechtbank Gelderland belangrijke aanknopingspunten voor wat betreft de formulering van bedingen in kredietovereenkomsten, de dossieropbouw in het kredietproces en het opstellen van incassovorderingen. Door hier rekening mee te houden kunnen incassobureaus, gerechtsdeurwaarders, kredietverstrekkers en andere partijen actief op de consumptief kredietmarkt mogelijk voorkomen dat de kantonrechter in de toekomst overeenkomsten vernietigd, omdat deze in strijd zijn met de openbare orde.

 

Meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met RechtNet Advocaten via info@rechtnet.nl of bel naar 073 – 615 43 11.

Vragen? Neem contact met ons op