Waar bent u naar op zoek?

RechtNet Advocaten

Contactverbod aanvragen

Contactverbod aanvragen

Directe informatievoorziening Goedkope hulp/veel gratis! De beste juridische bijstand Begeleiding van A tot Z

Contactverbod aanvragen

Wordt u lastig gevallen door een ex of door familieleden, dan kunt u daarvoor een contactverbod aanvragen. Het aanvragen van een contactverbod kan altijd en is zeker verstandig wanneer de situatie al ver is geëscaleerd. U kunt een contactverbod aanvragen via het burgerlijk recht of het strafrecht. Een contactverbod kan aangevraagd worden wanneer er sprake is van bedreiging, intimidatie of stalking. Wilt u een contactverbod tegen iemand aanvragen, dan staat RechtNet Advocaten voor u klaar. 

Hoe werkt een contactverbod? 

Indien een verbod wordt opgelegd, dan is het de belager niet toegestaan om contact op te nemen. Een contactverbod geldt zowel voor persoonlijke face-to-face contacten als voor telefonische contacten, sms, e-mail, en alle social media. Iedere vorm van contact is verboden. Het is wel belangrijk om hier goed over na te denken. Wilt u bijvoorbeeld een contactverbod aanvragen voor uw ex, dan is dat misschien niet verstandig wanneer u samen kinderen heeft. RechtNet Advocaten adviseert u hier graag over. 

Een contactverbod aanvragen: via een kortgeding of strafrechtelijke procedure

Het aanvragen van een contactverbod kan via een kort geding procedure bij de rechtbank. Daarvoor is een advocaat verplicht. Tijdens een eerste gesprek maakt de advocaat een inschatting van de situatie en haalbaarheid van de procedure. Vervolgens kan deze procedure in gang worden gezet. Een tweede mogelijkheid om een contactverbod te eisen is door gebruik te maken van de strafrechtelijke procedure via de officier van justitie. Die kan de rechter vervolgens verzoeken om voorwaarden te stellen aan de verdachte. De rechter kan dan bepalen dat een gedeelte van de straf van de verdachte niet ten uitvoer wordt gelegd onder de voorwaarde dat de verdachte gedurende een bepaalde proeftijd niet bij het slachtoffer in de straat komt.

Interesse in één van onze gespecialiseerde advocaten?

Neem contact met ons op

Wanneer wordt een contactverbod opgelegd? 

Het is op elk moment mogelijk om een contactverbod te eisen, maar dit wordt niet zomaar opgelegd door de rechter. Er moet een goede reden voor zijn. Dat kan bijvoorbeeld zijn dat een persoon ongewild contact zoekt, bedreigingen uit of mensen op een andere manier lastigvalt. Daarbij is het belangrijk dat er getuigen zijn, die deze uitingen kunnen bevestigen, omdat zij de eis tot een contactverbod kracht bij kunnen zetten. Aangiften en meldingen bij de politie zijn eveneens nuttig om een contactverbod te kunnen laten opleggen.

Wat als het contactverbod verbroken wordt? 

Er zijn drie soorten sancties als het verbod overtreden wordt. Een dwangsom, de ‘sterke arm’ of lijfsdwang. Bij de dwangsom is de gedaagde bij elke overtreding een geldboete verschuldigd. Naast de dwangsom kunt u een machtiging ‘sterke arm’ krijgen. Hiermee kunt u, bij een overtreding, de stalker uit een bepaald gebied laten verwijderen. Geeft de dwangsom onvoldoende aanmoediging tot naleving van het verbod? Dan is lijfsdwang mogelijk en wordt de gedaagde ingesloten.

Contactverbod aanvragen? Schakel RechtNet in!

Een verbod is niet zomaar geregeld. Er komt het één en ander bij kijken en het is  aan te raden om u hier door een specialist in te laten begeleiden. U kunt bijvoorbeeld de specialisten van RechtNet Advocaten inschakelen. U kunt ons bellen op 073-6154311 of stuur een mail naar info@rechtnet.nl. RechtNet Advocaten helpt u met het aanvragen van een contactverbod.

Ontvang vrijblijvend meer informatie

    Directe informatievoorziening Goedkope hulp/veel gratis! De beste juridische bijstand Begeleiding van A tot Z