Schade verhalen op de werknemer

In de zaak van Hoge Raad 11 juli 2014, 13/02861, speelde er de vraag of een werkgever schade mag verhalen op de werknemer die is ontstaan doordat zijn leaseauto in privé tijd is gestolen.

Schade verhalen op de werknemer?

De werknemer had de sleutelbos van zijn auto in het slot van de voordeur laten zitten. De werknemer was zijn hond aan het schoonmaken achter in de tuin nadat hij deze had uitgelaten. Op dit moment werd de leaseauto gestolen. De verzekering weigerde de schade als gevolg van diefstal te vergoeden omdat er in deze sprake is van grove nalatigheid.

De werkgever heeft als gevolg hiervan de werknemer aansprakelijk gesteld. De Kantonrechter en het Hof hebben de vordering afgewezen. Zo mocht de werknemer de auto privé gebruiken en had de werkgever erop moet wijzen dat de schade als gevolg van grove nalatigheid niet zal worden gedekt. Het Hof oordeelde dat de werkgever enkel schade als gevolg van opzet of roekeloosheid kon verhalen. Dit is conform art. 7:952 BW.

Leg alles schriftelijk vast als werkgver en geef de werknemer een keuze

In cassatie voegt de Hoge Raad hieraan toe dat de eis van goed werkgeverschap van art. 7: 611 BW meebrengt dat een werkgever niet verzekerde schade van meer dan geringe omvang niet op de werknemer kan verhalen indien deze schade wel gedekt zou zijn bij een gebruikelijke verzekering, die alleen geen dekking biedt bij opzet en roekeloosheid. Deze regel leidt slechts uitzondering indien de werkgever de werknemer zelf heeft laten kiezen tussen, aan de ene kant een volledige verzekering, en aan de andere kant een beperkte verzekering met de mogelijkheid van verhaal door de werkgever op de werknemer van niet door de verzekering gedekte schade, en die werknemer ondubbelzinnig heeft gekozen voor de beperkte verzekering. In dat geval is wel volledig verhaal van de niet gedekte schade mogelijk.

Uit dit arrest blijkt dat een werkgever bij het afsluiten van leasecontracten goed dient na te denken over welke verzekering er wordt afgesloten en indien het een beperkte verzekering betreft de werknemer hier omtrent goed dient te informeren en schriftelijk vast te leggen dat deze keuze geheel bij de werknemer ligt. Voor vrijblijvend advies kunt u bellen met één van onze ervaren arbeidsrechtadvocaten op nummer 073 615 43 11.