Summiere toetsing door rechter voldoende om conservatoir beslag te leggen

Om conservatoir beslag te kunnen laten leggen hoeft een rechter slechts summier onderzoek te doen of de vordering van een schuldeiser gegrond is. Hij hoeft dus geen uitgebreid onderzoek in te stellen naar de vraag wie gelijk heeft in een zaak. Die vraag dient beantwoord te worden in een aparte rechtszaak. Dat een vordering wordt betwist door een schuldenaar is voor een rechter dan ook geen reden om een verzoek tot conservatoir beslag door een schuldeiser af te wijzen.

Bekijk hier onze rechtsgebieden

Een dergelijke zaak speelde recent In een procedure bij het Gerechtshof Amsterdam. Het Hof oordeelde dat de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam een verkeerde maatstaf had toegepast bij het beslissen omtrent de verlening van verlof tot het leggen van beslag.

Werkzaamheden niet goed uitgevoerd

Wat was er aan de hand? Een woningcorporatie heeft enkele jaren eerder een overeenkomst gesloten met een isolatiebedrijf voor het uitvoeren van isolatiewerkzaamheden aan ongeveer duizend huurwoningen van de woningcorporatie. Later wordt ook nog een aanvullende overeenkomst gesloten waarbij wordt afgesproken dat het bedrijf ook dakisolatiewerkzaamheden gaat uitvoeren. Bij een latere controle stelt de woningcorporatie echter vast dat het isolatiebedrijf haar werkzaamheden niet goed heeft uitgevoerd. Bij tientallen woningen blijkende daken onvolledig te zijn geïsoleerd en is er te weinig isolatiemateriaal aangebracht, waarvoor wel is betaald. Het isolatiebedrijf stelt dat de werkzaamheden volgens de opleverrapportages wel deugdelijk zijn uitgevoerd en dat het niet de bedoeling was dat alle zolders volledig geïsoleerd zouden worden. Bovendien zijn er tijdens de projectperiode en tijdens de oplevering geen gebreken gemeld, waardoor het isolatiebedrijf zich niet meer aansprakelijk voelt voor eventuele schade.

Deugdelijk

De woningcorporatie verzoekt de voorzieningenrechter vervolgens om conservatoir beslag te leggen bij het isolatiebedrijf. Naast het verzoekschrift wordt hierbij door de woningcorporatie ook de dagvaarding én conclusie van antwoord in het geschil overlegd aan de voorzieningenrechter. Daarin staan niet alleen de eisen en standpunten van de schuldeiser, maar ook de verweren en de eis in reconventie van de verwerende partij. Dit blijkt teveel informatie voor de voorzieningenrechter. Die oordeelt dat de standpunten van beide partijen pal tegenover elkaar staan en dat zij niet kan bepalen wie gelijk heeft. Hierdoor kan volgens de voorzieningenrechter ook niet worden vastgesteld of het verzoek tot conservatoir beslag van de schuldeiser summier deugdelijk is. Daarom wordt het verzoek afgewezen.  

Bekijk hier onze incasso diensten

Summier onderzoek

De voorzieningenrechter stelde zich naar aanleiding hiervan op het standpunt dat niet kan worden vastgesteld of de vordering van verzoeker summier deugdelijk is en wees het verzoek dan ook af. De woningcorporatie gaat daarop in hoger beroep bij het Gerechtshof, omdat het verzoek tot conservatoir beslag volgens haar aan de hand van een verkeerde maatstaf is beoordeeld. Volgens in artikel 700 lid 2 Rv beslist de voorzieningenrechter na summier onderzoek. Dat onderzoek vereist enkel dat op grond van de stellingen van de verzoeker en hetgeen deze ter onderbouwing daarvan heeft aangevoerd, summierlijk moet blijken van de deugdelijkheid van de vordering tot verzekering waarvan het beslag strekt. 

Onjuiste maatstaf

Het Hof stelt de schuldeiser in het gelijk en oordeelt dat de voorzieningenrechter inderdaad niet de maatstaf zoals die is vastgelegd in art. 700 lid 2 Rv – summier onderzoek – heeft toegepast. De voorzieningenrechter is met haar beslissing summier onderzoek te boven gegaan en heeft met haar inhoudelijke oordeel een onjuiste maatstaf toegepast. Het Hof vernietigt daarom de eerdere beschikking en verleent alsnog verlof voor het leggen van conservatoir beslag.

Meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met RechtNet Advocaten via info@rechtnet.nl of bel naar 073 – 615 43 11.

Vragen? Neem contact met ons op