Vaststellingsovereenkomst tekenen? Niet zonder beoordeling van een jurist!

Wanneer een werkgever afscheid wil nemen van een werknemer wordt hiervoor vaak een vaststellingsovereenkomst opgesteld. Dit is een contract waarin afspraken worden gemaakt over het einde van het dienstverband. Zowel voor werkgevers als werknemers is het daarom prettig als de inhoud van een vaststellingsovereenkomst zorgvuldig wordt beoordeeld door een gespecialiseerde jurist. De arbeidsspecialisten van RechtNet Advocaten helpen hierbij graag.

Ontslag zonder gerechtelijke procedure
De vaststellingsovereenkomst wordt onder meer vaak gebruikt als een werkgever van een medewerker af wil zonder hiervoor eerst een gerechtelijke procedure te moeten opstarten. Maar het kan ook zijn dat een werknemer zelf weg wil bij een bedrijf en wel het recht op een WW-uitkering wil behouden.

Afspraken tussen werkgever en werknemer
In de vaststellingsovereenkomst worden allerlei afspraken gemaakt tussen de werkgever en werknemer. Deze afspraken gaan bijvoorbeeld over de hoogte van een transitievergoeding, het omgaan met verlofdagen en de mogelijkheid om een WW-uitkering aan te vragen. De vaststellingsovereenkomst moet zowel door de werkgever als de werknemer worden getekend. Indien de gemaakte afspraken niet goed blijken te zijn en de overeenkomst toch wordt ondertekend, dan kan dit bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat een aanvraag voor een WW-uitkering bij het UWV wordt geweigerd.

Toetsen of geen zaken worden vergeten
Daarom is het verstandig om altijd eerst een arbeidsspecialist van RechtNet Advocaten naar de vaststellingsovereenkomst te laten kijken. Wij toetsen bijvoorbeeld of het recht op het aanvragen van een WW-uitkering van kracht blijft, maar ook hoe er met de resterende verlofuren wordt omgegaan en of er geen zaken worden vergeten in de overeenkomst.

Onderhandelingen voor optimaal resultaat
Verder bieden wij werknemers aan om na beoordeling van de vaststellingsovereenkomst namens hen de onderhandelingen te voeren met werkgevers voor een meer gunstige overeenkomst. Op die manier nemen wij hen alle zorgen over de vaststellingsovereenkomst uit handen en proberen wij voor hen een zo optimaal mogelijk resultaat te behalen.

Meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met RechtNet Advocaten via info@rechtnet.nl of bel naar 073-6154311.