Verhuurder kan huurovereenkomst laten ontbinden bij ernstige overlast

Huurders hebben in Nederland vergaande huurbescherming, maar toch kan een verhuurder de huurovereenkomst laten ontbinden door de rechter als een huurder ernstige overlast veroorzaakt.

In artikel 7:213 van het Burgerlijk Wetboek is opgenomen dat een huurder van woonruimte of bedrijfsruimte zicht als een ‘goed huurder’ dient te gedragen. Dit houdt onder andere in dat een huurder niet tot overlast mag zijn voor omwonenden, medehuurders of de verhuurder. Bovendien is in artikel 6:265 opgenomen dat bij een tekortkoming door de huurder de verhuurder de bevoegdheid heeft om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Goed huurder

De verplichting om zich als een goed huurder te gedragen is tegenwoordig letterlijk opgenomen in veel huurovereenkomsten. Het concreet benoemen van niet toegestane gedragingen versterkt in het algemeen ook de juridische positie van de verhuurder. Maar ook als hierover niets is vermeld in het huurcontract, dient een huurder zich niet te misdragen of overlast te veroorzaken.

Bekijk hier onze rechtsgebieden

Juridische actie

Tegenover andere huurders is de verhuurder zelfs verplicht om op te treden tegen de huurder die de overlast veroorzaakt. Indien hij dit niet doe, dan kan de overlast worden beschouwd als een gebrek aan het gehuurde object. De huurders die overlast ondervinden kunnen in zo’n geval juridische actie ondernemen tegen de verhuurder en bijvoorbeeld eisen dat hij optreedt tegen de veroorzaker van de overlast, of overgaat tot een huurverlaging.

Misdragingen

Om ontbinding van de huurovereenkomst met de overlastgever te bewerkstelligen moet de verhuurder de zaak wel voorleggen bij de kantonrechter. Die gaat vervolgens toetsen of de misdragingen van de huurder ernstig genoeg zijn om de huurovereenkomst te ontbinden en of de verhuurder er genoeg aan heeft gedaan om de overlast op een andere wijze te beëindigen.

Bekijk hier onze incasso diensten

Dossier

Voor een verhuurder is het daarom belangrijk om in een dossier vast te leggen wat hij zoal heeft gedaan om de overlast te beëindigen. Denk hierbij aan schriftelijke aanmaningen, schriftelijke klachten van bewoners en stukken waaruit blijkt dat overleg heeft plaatsgevonden met politie of andere instanties. Hierdoor worden de kansen op een succesvolle gang naar de rechter aanzienlijk vergroot.

Meer weten over dit onderwerp of wilt u in contact komen met een advocaat in Den Bosch? Neem dan contact op met RechtNet Advocaten via info@rechtnet.nl of bel naar 073-6154311.

Vragen? Neem contact met ons op