Verhuurders moeten huurachterstanden voortaan melden bij gemeenten

Het Besluit Gemeentelijke Schuldhulpverlening, dat vorig jaar in werking is getreden, bevat ook een meldingsplicht voor verhuurders van woningen. Indien een particuliere verhuurder of woningcorporatie er niet in slaagt om een huurachterstand te incasseren, moeten zij dit melden bij de gemeente. Het doel van deze meldingsplicht is dat schuldenproblematiek vroegtijdig kan worden herkend en dat mensen met schulden snel kunnen worden geholpen.

Bekijk hier onze rechtsgebieden

Ook voor zorgverzekeraars en leveranciers van drinkwater en energie bestaat al langere tijd regelgeving over het melden van betalingsachterstanden van burgers bij gemeenten. Sinds vorig jaar is er ook een meldingsplicht voor verhuurders van woningen opgenomen in het Besluit Gemeentelijke Schuldhulpverlening.

Sociaal incasseren

Volgens de toelichting bij het Besluit mag van alle verhuurders verwacht worden dat zij ‘sociaal incasseren’. Dit houdt in dat de verhuurder samen met de schuldenaar zoekt naar een oplossing, waarbij rekening wordt gehouden met de situatie van de schuldenaar.

Alvorens melding te maken van de huurachterstand bij de gemeente moet de verhuurder volgens het Besluit:

-Pogingen ondernemen om in persoonlijk contact te treden met de huurder;

-De huurder wijzen op de mogelijkheden voor schuldhulpverlening;

-De huurder minstens één keer een schriftelijke herinnering sturen over de betalingsachterstand;

-Bij die schriftelijke herinnering aanbieden om met schriftelijke toestemming van de huurder zijn contactgegevens aan het college te verstrekken, waarop de huurder niet afwijzend heeft gereageerd.

Bekijk hier onze incasso diensten

Afkoelingsperiode

In het Besluit Gemeentelijke Schuldhulpverlening staat niet vermeld welke termijn verhuurders moeten aanhouden tussen het melden bij de gemeente en het treffen van verdere incassomaatregelen, zoals het starten van een procedure. Maar huurbazen moeten er rekening mee houden dat een gemeente kan vragen om een afkoelingsperiode in de zin van de Wet Gemeentelijke Schuldsanering. Tijdens zo’n afkoelingsperiode kan een huurder niet worden gedwongen tot betaling van zijn huurachterstand en ook eventuele beslagen en verrekeningen worden gedurende deze periode opgeschort.

Ongunstig voor verhuurders

De nieuwe regels uit het Besluit Gemeentelijke Schuldhulpverlening kunnen daardoor soms wel eens ongunstig uitpakken voor verhuurders. Vroeger stemden rechters bij een huurachterstand van drie maanden vaak al in met ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van de huurwoning. Tegenwoordig lopen verhuurders door de nieuwe regels het risico dat zij zes maanden lang geen betaling van de huurachterstand kunnen vorderen bij de rechtbank.

 

Meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met RechtNet Advocaten via info@rechtnet.nl of bel naar 073 – 615 43 11.

Vragen? Neem contact met ons op