Voor de transitievergoeding geldt géén overgangsrecht

Per 1 juli 2015 gaat de wet Werk en Zekerheid in werking voor wat betreft de transitievergoeding. Lange tijd werd gedacht dat het bij het vaststellen van de vergoeding géén rekening hoeft te worden gehouden met eerdere ketens waarbij de onderbrekingstermijn langer is dan drie maanden.
Deze denkwijze klopt echter niet. Voor de transitievergoeding geldt géén overgangsrecht.

Wat houdt dit voor u als werkgever in?

In de nieuwe wet dient er een onderbrekingstermijn te zijn van zes maanden of meer. Conform de oude wet was een onderbrekingstermijn van drie maanden voldoende. Wanneer werkgevers deze termijn van drie maanden hebben gehanteerd, zijn zij derhalve over het arbeidsverleden van deze werknemers dus ook een transitievergoeding verschuldigd voor de gehele termijn die zij hebben gewerkt. Dit kan flink hoge kosten met zich meebrengen. U dient hier als werkgever op bedacht te zijn.

Mocht u vragen hebben over deze kwestie, neemt u dan vrijblijvend telefonisch contact op met eén van onze arbeidsadvocaten op telefoonnummer (073) 615 43 11 of mail vrijblijvend naar info@rechtnet.nl.