Vorderingen innen met een grosse

Een procedure starten tegen een debiteur die failliet wordt verklaard, kost een ondernemer al gauw veel geld. Indien het om een natuurlijke persoon gaat, kan de vordering in sommige gevallen op een andere, goedkopere manier worden geïnd.

Indien het faillissement van een natuurlijke persoon eindigt met een verificatievergadering waarbij de vordering wordt erkend, betekent dit dat het proces-verbaal van die verificatievergadering een executoriale titel (ook wel grosse genoemd) krijgt.

Proces-verbaal uitvoeren

Daardoor staat de vordering na afloop van het faillissement vast en kan de resterende vordering in een later stadium alsnog worden verhaald. Met de grosse hoeft de schuldeiser ook niet langs de rechter, maar kan hij een deurwaarder direct opdragen om uitvoering te geven aan het proces-verbaal en zo alsnog het restant van zijn vordering betaald krijgen. Dit kan uiteraard alleen als nog niet eerder een betalingsregeling is getroffen met de debiteur.

Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen

Het proces-verbaal van de verificatievergadering levert eveneens een executoriale titel op in het geval de WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) niet eindigt met een schone lei. Daarmee kan een schuldeiser nadien alsnog beslag laten leggen in het geval hij nog geen vonnis of dwangbevel had. Het opvragen van de grosse van een proces-verbaal van de verificatievergadering bij de rechtbank is in ieder geval een stuk goedkoper dan zelf een proces starten bij de rechtbank.

Verjaring na 20 jaar

De debiteur kan nog jaren achtervolgd worden door zijn schuldeisers. In een uitspraak in 2016 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de bevoegdheid om het proces-verbaal van de verificatievergadering ten uitvoer te leggen pas na 20 jaar verjaart.

Gebrek aan baten

Hier moeten wel enkele kanttekeningen bij worden geplaatst. Indien een faillissement eindigt wegens een gebrek aan baten (zoals meestal het geval is), wordt er geen verificatievergadering gehouden en kan deze werkwijze niet worden toegepast. Hetzelfde geldt min of meer voor failliete rechtspersonen, want die worden na de verificatievergadering ontbonden zodat er na het proces-verbaal niets meer te executeren valt.

Meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met RechtNet Advocaten via info@rechtnet.nl of bel naar 073-6154311.