Werknemer kan ook ontslag op staande voet nemen

Bij ontslag op staande voet is het meestal de werkgever die een medewerker per direct de laan uitstuurt. Maar een medewerker kan zelf ook ontslag op staande voet nemen door zijn arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. De kantonrechter in Rotterdam stelde onlangs een werknemer die ontslag op staande voet had genomen in het gelijk en veroordeelde diens voormalige werkgever tot betaling van achterstallig loon en vakantiegeld en een transitievergoeding.

In deze zaak gaat het om een werknemer die op 1 augustus 2019 als jeugdcoördinator bij een stichting in Rotterdam. De medewerker tekent een arbeidsovereenkomst voor 10 maanden, maar ontvangt vanaf het begin structureel geen salaris van de stichting.

Achterstallig salaris

Na een aantal maanden sommeert de werknemer zijn werkgever meerdere malen om het achterstallige salaris alsnog over te maken. Omdat dit niet gebeurt zegt de werknemer op 13 februari 2020 zijn arbeidsovereenkomst per direct op en neemt hij ontslag op staande voet.

Schadevergoeding en transitievergoeding

De stichting in Rotterdam reageert niet op de brieven van de medewerker en voldoet ook niet aan de sommatie om het achterstallige loon te betalen. De werknemer start daarom een kort geding tegen zijn voormalige werkgever om zijn loon alsnog betaald te krijgen. Daarnaast eist hij een schadevergoeding omdat de arbeidsovereenkomst met de stichting voortijdig is beëindigd en verzoekt hij de kantonrechter om de wettelijke transitievergoeding aan hem toe te kennen. De werkgever komt niet opdagen bij de rechtszitting en voert ook geen verweer.

Dringende reden

Naar het oordeel van de kantonrechter is het ondanks herhaalde verzoeken en sommaties structureel niet voldoen van loon, aan te merken als ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever. De kantonrechter geeft tevens aan dat dit een dringende reden is om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. De werknemer heeft dus terecht ontslag op staande voet genomen.

Werkgever is schadeplichtig

Bovendien is de werkgever schadeplichtig vanwege de onregelmatige opzegging. De werknemer heeft immers niet de voor hem geldende opzegtermijn in acht genomen. De verzochte loonvordering, eindafrekening en transitievergoeding worden daarom door de kantonrechter aan de werknemer toegewezen.

Meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met RechtNet Advocaten via info@rechtnet.nl of bel naar 073-6154311.