Werknemer ontvangt door stiekem opgenomen gesprek alsnog winstpremie

Het stiekem opnemen van gesprekken komt steeds vaker voor. Ook op de werkvloer gebeurt dit regelmatig. Belangrijk om te weten: indien de persoon die het gesprek opneemt zelf ook deelneemt aan de conversatie, is het opnemen van een gesprek niet strafbaar. Een geheime opname kan wel onrechtmatig zijn als dit leidt tot schending van de persoonlijke levenssfeer van een van de gespreksdeelnemers. De praktijk leert echter dat hiervan in geval van een arbeidsrechtelijke en zakelijke context niet zo snel sprake is.

Bekijk hier onze rechtsgebieden

Bij de Rechtbank Noord-Holland diende onlangs een zaak waarin de arbeidsovereenkomst van een operationeel directeur van een bouwonderneming werd ontbonden wegens een verstoorde arbeidsverhouding met zijn werkgever.

Ernstig verwijtbaar handelen

Daarbij werd de werkgever veroordeeld tot een het betalen van een billijke vergoeding van 25.000 euro aan de operationeel directeur wegens ernstig verwijtbaar handelen. Verder werd de werkgever ook veroordeeld tot betaling van een bedrag van ruim 485.000 euro aan de operationeel directeur. Dit omdat volgens de kantonrechter uit opgenomen gesprekken is gebleken dat partijen eerder mondeling een winstdelingsregeling van 5 procent van de winst van het totale bedrijf zijn overeengekomen.

 

Bekijk hier onze incasso diensten

Winstdeling

De mondeling toegezegde winstdeling vormde een belangrijk twistpunt in deze zaak. De algemeen directeur van de bouwonderneming ontkende dat de winstdeling was toegezegd. Maar de operationeel directeur had een opname gemaakt van het gesprek waarin deze toezegging wel degelijk werd gedaan. Hij werd om die reden in het gelijk gesteld door de kantonrechter.

Waarheidsvinding

In een eerdere soortgelijke zaak oordeelde de Hoge Raad al eens dat een stiekem opgenomen gesprek niet zonder meer betekent, dat het niet mag worden meegenomen als bewijsstuk. Het belang van waarheidsvinding van partijen om hun visie op een zaak aannemelijk te maken, weegt in veel gevallen zwaarder dan het belang van het uitsluiten van bewijs. Dus ook onrechtmatige opnamen kunnen door de rechter worden toegelaten als bewijs.

Ontbinding van de arbeidsovereenkomst

Daarbij is de kanttekening op zijn plaats dat het feit dat een stiekeme opname niet als onrechtmatig wordt beschouwd, niet automatisch inhoudt dat er geen negatieve consequenties aan kleven voor een werknemer. Want van een goede werknemer mag over het algemeen worden verwacht dat hij van tevoren aangeeft dat hij het gesprek wil opnemen. Meerdere rechters noemden dit in andere zaken ‘onfatsoenlijk gedrag’. In diverse eerdere rechterlijke uitspraken heeft het stiekem opnemen van gesprekken uiteindelijk ook geleid tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

Het stiekem opnemen van gesprekken tussen werkgevers en werknemers blijft dus een heikel punt, maar pakte in dit geval gunstig uit voor deze werknemer.

 

Meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met RechtNet Advocaten via info@rechtnet.nl of bel naar 073 – 615 43 11.

Vragen? Neem contact met ons op