Wet vereenvoudiging beslagvrije voet treedt binnenkort in werking

Goed nieuws voor mensen met schulden. Met ingang van 1 januari 2021 treedt de wet vereenvoudiging beslagvrije voet in werking, waardoor de berekening van de beslagvrije voet meer betrouwbaar wordt.

Mensen met schulden, die te maken krijgen met beslaglegging op hun inkomen, hebben recht om maandelijks een minimaal bedrag over te houden om in de kosten van hun dagelijks leven te kunnen voorzien. Dus om de vaste lasten en boodschappen van te betalen. Dit bedrag wordt ook wel de beslagvrije voet genoemd. De hoogte van de beslagvrije voet krijgen de mensen meestal per brief door van de beslaglegger.

Bekijk hier onze rechtsgebieden

Proces van beslaglegging

De nieuwe wet die per 1 januari ingaat, maakt de berekening van de beslagvrije voet betrouwbaarder. Het proces van beslaglegging is zodanig ingericht dat schuldeisers beter op de hoogte zijn van elkaars beslagen. Volgens het Rijk mag het niet zo zijn dat mensen met schulden nog dieper in de problemen komen doordat zij maandelijks meer moeten terugbetalen dan zij kunnen. Zeker met het oog op de gevolgen van de Coronacrisis vindt het Rijk het belangrijk dat wordt voorkomen dat mensen verder in de knel komen door een verkeerd berekening van de belastingvrije voet.

Leefsituatie

De gegevens voor het vaststellen van de beslagvrije voet worden met de invoering van de nieuwe wet voortaan uit bestaande registraties gehaald. De beslagvrije voet kan in de meeste gevallen worden vastgesteld aan de hand van de leefsituatie, het inkomen van de persoon in kwestie en dat van diens eventuele partner.

Bekijk hier onze incasso diensten

Meerdere loonbeslagen

Tegelijk met de invoering van de Wet vereenvoudiging belastingvrije voet wordt ook de website www.uwbeslagvrijevoet.nl gelanceerd. Via deze website kunnen schuldenaren en hun hulpverleners snel en makkelijk informatie vinden en hun beslagvrije voet controleren. Bovendien krijgen burgers voortaan één centraal aanspreekpunt, de coördinerend deurwaarder, indien zij te maken hebben met meerdere loonbeslagen.

Meer weten over dit onderwerp of wilt u in contact komen met een advocaat in Den Bosch? Neem dan contact op met RechtNet; uw advocaat in Den Bosch via info@rechtnet.nl of bel naar 073-6154311.

Vragen? Neem contact met ons op