Woningcorporatie die afwijkt van rangorde handelt onzorgvuldig

De krapte op de woningmarkt kan ook bij verhuurders tot onvoorziene omstandigheden leiden. Dat bleek onlangs bij een zaak die voor de rechtbank in Rotterdam diende. Daar spande een man een kort geding aan tegen een woningcorporatie.  

Bekijk hier onze rechtsgebieden

De man heeft eerst een woning aangeboden gekregen van de woningcorporatie, maar kwam hiervoor op basis van zijn inkomen vooralsnog niet in aanmerking. De woningcorporatie besluit vervolgens om de woning aan anderen aan te bieden, ondanks dat de man hiertegen bezwaar maakt. De rechtbank stelt de huurder uiteindelijk in het gelijk, omdat de woningcorporatie onzorgvuldig en in strijd met de geldende rangorde heeft gehandeld.

Afwijzing

De feiten op een rijtje. Een man krijgt door een woningcorporatie een nieuwbouwwoning aangeboden, die een stuk ruimer is dan de woning die hij op dat moment huurt. De corporatie geeft aan dat hij kandidaat-huurder is en vraagt hem om bepaalde informatie te sturen, zodat beoordeeld kan worden of de man een definitief aanbod kan worden gedaan. Maar dan komt er een kink in de kabel. Op basis van zijn inkomen lijkt de man niet in aanmerking te komen voor de woning. De woningcorporatie neemt hierover telefonisch contact op met de man. De man geeft aan het niet eens te zijn met dit besluit en laat weten bezwaar te gaan maken. Eerst stuurt hij een mail naar de corporatie met het verzoek om de afwijzing te heroverwegen. Daar komt echter geen reactie op. Tegelijkertijd onderneemt de corporatie wel actie om een andere huurder te vinden voor de woning. Zij stellen hiervoor zelfs al een intentieverklaring op met een stel. Hierin wordt aangegeven dat de corporatie de woning voor het stel reserveert en dat vóór de oplevering van de woning een huurovereenkomst wordt gesloten.

Klacht bij bezwarencommissie

De oorspronkelijk beoogde huurder dient hierover een klacht in bij de bezwarencommissie, alsook over de afwijzing en de gegevens die hiervoor zijn gebruikt. Zijn klacht wordt gegrond verklaard. De commissie stelt dat het actuele inkomen van de man ook een wettelijke mogelijkheid is om het inkomen aan te tonen. Omdat de corporatie daar geen rekening mee heeft gehouden, is de man ten onrechte gepasseerd. De bezwarencommissie stelt daarop dat de corporatie hem deze of een vergelijkbare woning moet aanbieden in hetzelfde project. In een kort geding bij de de rechtbank Rotterdam eist de oorspronkelijk beoogde huurder dat de corporatie hem binnen twee weken alsnog de woning aanbiedt, of anders binnen drie maanden een woning die vergelijkbaar is qua huurprijs, grootte, aantal kamers, speelmogelijkheden voor kinderen in de omgeving en aard van de woonomgeving.

Bekijk hier onze incasso diensten

Bindende uitspraak

De woningcorporatie vindt in eerste instantie nog altijd dat de man niet voldoet aan de inkomenseis en daarom niet in aanmerking kan komen voor de woning. Daarmee gaat de corporatie voorbij aan de bindende uitspraak van de bezwarencommissie, stelt de voorzieningenrechter. Doordat de woning bovendien al is toegezegd aan een ander stel is deze niet meer beschikbaar, zegt de corporatie. De voorzieningenrechter vindt dat de corporatie hiermee erg onzorgvuldig heeft gehandeld jegens de oorspronkelijk beoogde huurder en geeft aan dat de gevolgen en risico’s hiervan voor rekening van de corporatie moeten komen.  Op basis van de in regelgeving vastgelegde rangorde had de corporatie de woning immers in eerste instantie al aan de man moeten aanbieden.

Dwangsom

De woningcorporatie moet de woning binnen twee weken aan de man aanbieden, op straffe
van een dwangsom. Verder wijst de voorzieningenrechter de vordering toe van de corporatie dat het stel wordt veroordeeld te gedogen dat de corporatie de woning exclusief aan de man aanbiedt. Hierdoor kan worden voorkomen dat de corporatie een huurovereenkomst moet sluiten met twee partijen.

 

Meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met RechtNet Advocaten via info@rechtnet.nl of bel naar 073 – 615 43 11.

Vragen? Neem contact met ons op