Zieke werknemers hebben recht op volledig loon over vakantiedagen

Het Europese Hof van Justitie (HvJ EU) stelt dat een langdurig zieke werknemer, die in zijn tweede ziektejaar vakantieverlof opneemt, recht heeft op 100 procent van zijn loon. Volgens het HvJ EU hebben werknemers tijdens vakantie recht op hetzelfde loon als in een vergelijkbare situatie bij gewerkte uren.

Bekijk hier onze rechtsgebieden

De Rechtbank Overijssel stelde vorig jaar prejudiciële vragen gesteld aan het HvJ EU. In de betreffende zaak ging het om een ambtenaar die gedeeltelijk arbeidsongeschikt is. Hij ontving tijdens het eerste jaar dat hij ziek was 100 procent van zijn loon. In het tweede jaar ging zijn loon terug naar 70 procent voor de uren die hij ziek was, maar voor de uren die hij weer werkte, ontving hij 100 procent loon. Toen hij in zijn tweede ziektejaar verlof opnam, kreeg hij voor de uren waarop hij ziek was ook 70 procent doorbetaald. De ambtenaar ging daarmee niet akkoord. Hij vond dat hij over zijn vakantiedagen recht had op 100 procent van zijn loon.

Europese richtlijnen

Het HvJ EU stelt dat de ambtenaar in dit geval gelijk heeft. Volgens het hof zijn nationale wetten, die ervoor zorgen dat zieke medewerkers tijdens vakantie minder ontvangen dan 100 procent van hun loon, in strijd met de EU-richtlijn (2003/88/EG). Ook geldt volgens de EU-richtlijnen dat zieke medewerkers een vergelijkbare positie moeten hebben als medewerkers die wel aan het werk zijn. Het korten van het loon van een zieke medewerker tijdens vakantieverlof kan er volgens het HvJ EU toe leiden dat deze medewerker geen vakantieverlof opneemt. Dit is in strijd met de Europese richtlijnen. De Rechtbank in Overijssel heeft het beroep van de ambtenaar daarom gegrond verklaard.

Bekijk hier onze incasso diensten

Nabetaling van loon

Een uitspraak met mogelijk gevolgen. Want volgens het Forum voor Fiscaal Dienstverleners kunnen zieke medewerkers, die in de afgelopen vijf jaar vanwege hun ziekte te weinig vakantieloon hebben ontvangen, nu bij hun (ex-)werkgever alsnog om nabetaling van het te weinig ontvangen loon vragen. Daarnaast geldt voor zieke werknemers dat deze wettelijk gezien een vergelijkbare positie  hebben als werknemers die werken. Als het loon van een zieke werknemer tijdens vakantieverlof lager is dan het loon bij werken, neemt een zieke werknemer mogelijk geen vakantieverlof op. En dat is in strijd met de richtlijn. Rechtbank Overijssel heeft het beroep van de ambtenaar inmiddels gegrond verklaard.

 

Meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met RechtNet Advocaten via info@rechtnet.nl of bel naar 073 – 615 43 11.

Vragen? Neem contact met ons op