Hoe kunt u ontslag geven aan een slecht functionerende werknemer?

Hoe kunt u deugdelijk ontslag geven?

Een werknemer, die slecht functioneert, is vaak een belemmerende factor binnen de organisatie. Zo’n werknemer wil u het liefst zo snel mogelijk ontslag geven. Maar een slecht functionerende werknemer kan niet van de ene op de andere dag ontslag krijgen. RechtNet Advocaten helpt u graag om dit proces te begeleiden!
In 2015 is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) ingevoerd. Hierin is opgenomen aan welke voorwaarden moet worden voldaan om een slecht functionerende werknemer te kunnen ontslaan.

Voorwaarden ontslag geven/werknemer ontslaan (tips)

Een slecht functionerende werknemer kan u rechtsgeldig ontslag geven. Maar dan moet wel aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:
– Er moet duidelijk worden gemaakt dat de werknemer ongeschikt is voor het werk dat hij moet verrichten.
– De werknemer moet tijdig te horen krijgen dat hij slecht functioneert.
– De werknemer moet de kans krijgen om zijn werk beter te gaan doen.
– Het slecht functioneren mag niet te wijten zijn aan de arbeidsomstandigheden, onvoldoende zorg of onvoldoende scholing.
– Binnen de organisatie is geen andere passende functie beschikbaar voor de werknemer.

Een werknemer ontslaan zonder dossier?

Om een ontslag voor te bereiden is het belangrijk om een ontslagdossier op te bouwen. Het is niet verstandig om iemand te ontslaan zonder opgebouwd ontslagdossier. In dit dossier kan allerlei informatie worden opgenomen, zoals:
– Verslagen van functioneringsgesprekken, beoordelingsgesprekken en andere evaluaties.
– Eventuele e-mails of andere berichten, waarin de medewerker over de schreef gaat.
– Klachten van klanten of collega’s over de persoon in kwestie.
– Documenten, die aantonen dat de werknemer kansen heeft gekregen om te verbeteren.
– Ten slotte is een werkgever wettelijk verplicht om een slecht functionerende werknemer meerdere formele waarschuwingen te geven.

Vaststellingsovereenkomst

Als het besluit eenmaal is genomen om de slecht functionerende werknemer te ontslaan, zijn er meerdere opties mogelijk. Meestal is het raadzaam om eerst te proberen in onderling overleg tot beëindiging van het arbeidscontract te komen. Indien de werknemer met zijn ontslag instemt, wordt dit vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Wanneer deze vaststellingsovereenkomst aan de juiste voorwaarden voldoet, kan de werknemer hierna gewoon een WW-uitkering aanvragen. Als de werknemer echt foutieve dingen doet, kan er ook tot ontslag op staande voet worden overgegaan.

Werknemer ontslaan disfunctioneren?

Indien de slecht functionerende werknemer geen vaststellingsovereenkomst wil tekenen, kan het arbeidscontract ook via de kantonrechter worden ontbonden. Daarbij is het belangrijk dat een goed dossier is opgebouwd. Hieruit moet duidelijk blijken dat het slecht functioneren met de betrokken werknemer is besproken en vastgelegd. Ook moet hij/zij de kans hebben gekregen om de werkprestaties te verbeteren.
Werkgevers, die steken laten vallen bij het opbouwen van een dossier, kunnen hier bij de kantonrechter een hoge prijs voor betalen. In steeds meer ontslagprocedures worden werkgevers in het ongelijk gesteld. Laat u hierover deugdelijk adviseren door de deskundige specialisten van RechtNet Advocaten.

Vrijblijvend advies over ontslag geven?

Meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met RechtNet Advocaten via info@rechtnet.nl of bel naar 073-6154311