Kort geding procedure aanspannen?

Kort geding procedure aanspannen?

Mensen die snel een uitspraak van de rechter willen over een conflict, kunnen hiervoor een kort geding procedure aanspannen. In zo’n geval stelt uw advocaat een conceptdagvaarding op voor de tegenpartij en wordt bij de (kanton-)rechter een voorlopige voorziening aangevraagd.
Voor dat een kort geding wordt aangespannen, is het verstandig om eerst een antwoord te hebben op enkele vragen:

– Leent de zaak zich voor dit soort procedure?
– Is de zaak kansrijk?
– Wat zijn de kosten?

Een advocaat met het juiste specialisme inschakelen is daarbij voor de eisende partij van essentieel belang. Een goede advocaat beoordeelt snel wat de beste optie is: een kort geding aanspannen of andere stappen nemen.

Kansen en mogelijkheden

Een kort geding kan onder andere worden aangespannen voor:

incasso;
ontruiming van bedrijfsruimte bij huurachterstand;
contactverbod aanvragen;
executiegeschil;
–opheffen van het beslag;
beslag leggen;
–bent u gehouden aan een concurrentiebeding;
concurrentiebeding afdwingen.
RechtNet Advocaten adviseert u graag over de kansen en mogelijkheden die het beste passen bij uw situatie.

Spoedeisend belang

Bij het aanspannen van een kort geding wordt altijd eerst gekeken naar het ‘spoedeisend belang’ van de zaak. De rechter maakt daarbij altijd een afweging tussen de belangen van de eiser en gedaagde. De tegenpartij voert bijna altijd als verweer aan dat er geen sprake is van een ‘spoedeisend belang’.

Oplossing

Maar zelfs als het ‘spoedeisend belang’ nog niet geheel duidelijk is, biedt een conceptdagvaarding voor zo’n procedure in sommige gevallen uitkomst. Partijen die in eerste instantie weigeren te onderhandelen, zijn na ontvangst van een conceptdagvaarding regelmatig wél bereid om te praten en tot een oplossing te komen.

Efficiënt

De prijs van een procedure hangt mede af van de complexiteit van de zaak. Daarom is het belangrijk dat uw zaak van tevoren goed wordt getoetst en u zicht krijgt op de mogelijkheden die er zijn. Bij RechtNet Advocaten doen we dit zorgvuldig en efficiënt. Daardoor komen klanten achteraf niet voor onaangename verrassingen te staan.

Voorlopige beslissing

De kort geding procedure is bedoeld om snel een voorlopige beslissing te krijgen in een zaak. Een rechter kan daarbij geen ontbinding of vernietiging van een overeenkomst uitspreken. Na afloop van de kort geding procedure hebben partijen alsnog de mogelijkheid om een bodemprocedure te starten. Bij een bodemprocedure kan de rechter tot een andere uitspraak komen dan in het kort geding. In veel gevallen wordt het kort geding vonnis echter geaccepteerd als definitief oordeel.
Indien partijen na het kort geding in hoger beroep willen gaan, dan moet dit binnen vier weken na datum uitspraak.

Vrijblijvend advies?

Meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met RechtNet Advocaten.
Eén van onze ervaren advocaten kan u helpen met met uw vraagstukken. Neem voor een vrijblijvend advies direct contact op met 073 – 615 43 11 dan wel mail naar info@rechtnet.nl.