Maak duidelijke afspraken bij het afsluiten van een betalingsregeling

Wanneer een hoog bedrag moet worden terugbetaald aan een schuldeiser, wordt vaak een betalingsregeling getroffen. Meestal is betaling van een hoog bedrag in één keer niet mogelijk en is betaling in termijnen de enige oplossing.

Een betalingsregeling is een gewone overeenkomst, die beide partijen moeten nakomen en die niet kan worden opgezegd zolang de schuldenaar aan zijn betalingsverplichting voldoet. Maar wat kan een schuldeiser doen als de financiële positie van de schuldenaar tussentijds zodanig verbetert, dat hij zeker weet dat deze persoon het gehele bedrag inmiddels in één keer kan terugbetalen?

Aanpassing van de betalingsregeling

De hoofdregel is dat een betalingsregeling die geldig tot stand is gekomen én wordt nagekomen, niet kan worden beëindigd. Toch oordeelde het Hof van Amsterdam in een zaak uit 2013 dat een schuldeiser een aanpassing van de betalingsregeling kon verlangen.

Verbeterde financiële positie

In deze zaak ging het om een schuld van 18.000 euro, die door de schuldenaar werd afgelost in termijnen van 50,- euro per maand. Na enige tijd was de financiële positie schuldenaar aanzienlijk verbeterd en verlangde de schuldeiser hogere aflossing. De schuldenaar beriep zich echter op de afgesloten betalingsregeling. Het Hof oordeelde dat door de veranderde financiële situatie van de schuldenaar in dit geval een hogere aflossing aan de schuldeiser op zijn plaats was.

Herzieningsclausule

Voor schuldeisers is het aan te raden om bij het afsluiten van een betalingsregeling met een schuldenaar ook altijd een zogenaamde herzieningsclausule op te nemen. In deze clausule kan bijvoorbeeld worden afgesproken dat de betalingsregeling herzien kan worden indien de financiële situatie van de schuldenaar sterk verbetert.

Incassoprocedure

Een andere tip is om in de betalingsregeling fatale termijnen vast te leggen, zodat duidelijk is voor beide partijen wanneer iedere aflossing binnen moet zijn. Daarbij kan ook een bepaling worden opgenomen, dat wanneer een of meerdere termijnen niet of niet tijdig worden betaald de regeling direct vervalt en het (restant) bedrag ineens opeisbaar wordt. Daardoor kan een schuldeiser bij niet-nakoming direct een incassoprocedure starten voor het totale bedrag.

Heb je vragen over een betalingsregeling? Neem dan contact op met Rechtnet Advocaten via info@rechtnet.nl of bel naar 073-6154311.