Maak vooraf afspraken over minsaldo aan vakantiedagen

In de wet is opgenomen dat werknemers jaarlijks recht hebben op vier keer de arbeidsduur per
week aan vakantie. Iemand die 40 uur per week werkt, heeft dus jaarlijks recht op 20
vakantiedagen van 8 uur per dag.

Opbouw vakantiedagen

Deze vakantiedagen zijn niet direct beschikbaar, maar worden gedurende het jaar opgebouwd. Een
werknemer die in januari enkele weken met vakantie gaat, bouwt hierdoor in principe een minsaldo
op. Dat is meestal geen probleem, maar kan dat wel worden als de bewuste werknemer vervolgens
besluit om uit dienst te treden. Dan kan het zomaar gebeuren dat hij meer vakantiedagen heeft
opgenomen dan heeft opgebouwd

Plussaldo uitbetalen

Mag een werkgever dan het minsaldo aan vakantiedagen met de eindafrekening verrekenen? De
rechtspraak is hierover tot nu toe verdeeld. Veel rechters vinden dat hiervoor geen wettelijke
grondslag bestaat. In de wet staat alleen dat een plussaldo aan vakantiedagen bij het eindigen van
een dienstverband moet worden uitbetaald. De rechtbank Haarlem vond bij een zaak in 2010 dat een
werkgever vooraf met de werknemer had moeten afspreken dat het minsaldo bij uitdiensttreding
met de eindafrekening zou worden verrekend. Door dit niet te doen waren de niet opgebouwde
vakantiedagen een gunst van de werkgever geworden.

Op te bouwen tegoed

De rechtbank Limburg stelde in 2018 echter in haar oordeel vast dat er wel degelijk een wettelijke
grondslag is om vakantiedagen te verrekenen met de eindafrekening. De rechtbank ziet
vakantiedagen als een op te bouwen tegoed op uitbetaling van loon op dagen waarop niet wordt
gewerkt. Indien er dus teveel vakantiedagen worden opgenomen, wordt er door de werkgever ook
teveel loon uitbetaald. Mocht een werknemer uit dienst treden voordat de vakantiedagen zijn
opgebouwd, dan is de eerdere uitbetaling van loon tijdens vakantie onverschuldigd geweest. De
rechtbank vindt dat de werknemer dit loon moet terugbetalen.

Minsaldo verrekenen bij eindafrekening

Om misverstanden hierover te voorkomen is er een eenvoudige oplossing voor werkgevers: spreek
van tevoren af met werknemers in de arbeidsovereenkomst of het personeelsreglement af dat een
eventueel minsaldo met de eindafrekening wordt verrekend. Daarmee wordt voorkomen dat
welwillendheid van de werkgever om vakantie te geven uiteindelijk voor eigen rekening komt.

Meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met RechtNet Advocaten via info@rechtnet.nl
of bel naar 073-6154311.