Medewerker krijgt overuren niet uitbetaald door schending klachtplicht

Een werknemer die een zaak heeft aangespannen tegen zijn voormalige werkgever omdat hij te weinig overuren uitbetaald heeft gekregen, wordt zowel door de kantonrechter als het gerechtshof Amsterdam in het ongelijk gesteld omdat hij niet heeft voldaan aan de klachtplicht. Volgens de rechter heeft de werknemer te lang gewacht met het indienen van zijn klacht waardoor zijn vordering is verjaard.

Bekijk hier onze rechtsgebieden

De werknemer werkt tussen 2012 en 2017 als bediende in een horecazaak. In deze jaren krijgt de medewerker structureel overuren na sluitingstijd niet uitbetaald. Een kleine twee jaar nadat hij uit dienst is getreden start de werknemer een zaak bij de kantonrechter. Hij denkt op grond van de cao Koninklijke Horeca Nederland aanspraak te kunnen maken op ruim 40.000 euro aan vergoedingen van zijn oud-werkgever. De kantonrechter wees de loonvordering toe, maar tot een bedrag van 2.400 euro. De rest wordt afgewezen. Daarop gaat de werknemer in hoger beroep. De werkgever stelt in het hoger beroep dat de medewerker niet meer overuren kan vorderen omdat hij de klachtplicht heeft geschonden.

Protest aantekenen

In de wet staat dat een schuldeiser binnen een bepaalde tijd nadat hij een gebrek heeft geconstateerd, of had redelijkerwijs had kunnen constateren, protest moet aantekenen bij de schuldenaar. Doet hij dit niet tijdig, dan kan hij vervolgens geen beroep meer doen op dit gebrek. In dit geval diende de medewerker pas eind 2018 een klacht in over de niet uitbetaalde overuren. Eigenlijk had de medewerker al moeten klagen op het moment dat hij op zijn loonstroken kon zien dat zijn overuren niet werden uitbetaald, maar dit heeft hij nagelaten.

Bekijk hier onze incasso diensten

Schending van de klachtplicht

De klachtplicht zorgt ervoor dat een schuldenaar zich niet oneindig zorgen hoeft te blijven maken over eventuele vorderingen. Omdat de werkgever pas erg laat wordt geconfronteerd met het niet uitbetalen van de overuren kan de werkgever hier weinig meer aan doen. De overuren kunnen ook niet in tijd worden gecompenseerd omdat het dienstverband al is afgelopen. Het gerechtshof oordeelt in haar uitspraak dat de werkgever in dit geval terecht een beroep heeft gedaan op schending van de klachtplicht door de werknemer en wijst de vordering van de werknemer over de overuren af.

Dienstverband geëindigd

Nu de werkgever zodanig laat wordt geconfronteerd met het niet uitkeren van de overuren, kan werkgever hier niets meer aan doen en kunnen de overuren ook niet meer in tijd worden gecompenseerd omdat het dienstverband al geëindigd is. Het hof oordeelt dat het beroep van werkgever op schending van de klachtplicht door de werknemer slaagt en wijst de vordering van werknemer ten aanzien van de overuren af.

Toch is niet zeker of dit altijd zo gaat blijven. Want de Hoge Raad heeft nog geen uitspraak gedaan over de werking van de klachtplicht in het arbeidsrecht. Het is afwachten tot iemand een cassatieberoep instelt om erachter te komen hoe de Hoge Raad over deze kwestie denkt.

 

Meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met RechtNet Advocaten via info@rechtnet.nl of bel naar 073 – 615 43 11.

Vragen? Neem contact met ons op