Ontruiming van krakers: strafrechtelijk én civielrechtelijk

Krakers vormen een bron van ergernis voor de pandeigenaren. Zeker als zij van plan zijn om het pand te gaan verkopen. Volgens artikel 138a van het Wetboek van Strafrecht en artikel 551a Wetboek van Strafvordering kan het OM direct de ontruiming van zo’n pand aanzeggen. Na de aanzegging mag deze ook uitgevoerd worden.  In de praktijk komt het echter maar zelden voor dat het OM hiervoor kiest. Het OM verwijst hierbij naar het huisrecht van de krakers. Via een civiel kort geding of een bodemprocedure kan alsnog ontruiming worden gevorderd!

Huisrecht

Maar is het terecht dat het OM een strafrechtelijke ontruiming van krakers vanwege het huisrecht weigert? Onlangs werd een dergelijke kwestie in een kort geding voorgelegd aan de rechtbank Oost-Brabant. Daarin vorderde een aantal pandeigenaren ontruiming van hun panden. Deze panden waren zonder toestemming in gebruik genomen door krakers. Zij weigerden vrijwillig te vertrekken en deden een beroep op hun huisrecht.

Onrechtmatige daad

De pandeigenaren wilden de panden verkopen. Inmiddels hadden zich zelfs al enkele potentiële kopers gemeld bij de makelaar. Bezichtigingen van de panden waren echter niet mogelijk, omdat deze er niet representatief uitzagen, onder meer door het gebruik van de krakers. De eigenaren stelden dat de krakers inbreuk maakten op hun eigendomsrecht en daarmee een onrechtmatige daad pleegden. Op grond van het bepaalde in artikel 5:2 Burgerlijk Wetboek vorderden zij daarom het recht op de beschikkingsmacht over hun panden terug.

Spoedeisend belang

De rechter oordeelde dat de pandeigenaren voldoende spoedeisend belang hadden bij de vordering. Hij voegde er bovendien aan toe dat het huisrecht het opeisen van de panden door de pandeigenaren niet in de weg stond. Het huisrecht is geen woonrecht, aldus de rechter. Het biedt krakers slechts de mogelijkheid om in geval van een dreigende strafrechtelijke ontruiming deze eerst door een rechter te laten toetsen.

Ontruiming via een civiele bodemprocedure of kort geding

Deze uitspraak toont dus aan dat het huisrecht enkel een recht is om een aangezegde ontruiming door een rechter te laten toetsen. Dat zou dus geen reden mogen zijn voor het OM om een strafrechtelijke ontruiming niet uit te laten voeren. Desondanks komt dit vaak voor. Heeft u te maken met een kraker, waarbij eveneens geen strafrechtelijke ontruiming heeft plaatsgevonden? Laat het ons weten! RechtNet Advocaten kan door middel van een kort geding of een civiele bodemprocedure alsnog de ontruiming van het pand vorderen.

RechtNet Advocaten

Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht? Neem dan vrijblijvend contact op met één van de ervaren huurrecht advocaten van RechtNet Advocaten! U kunt ons bereiken op telefoonnummer 073 – 615 43 11 of via de e-mail: info@rechtnet.nl

mr. Casimir Vink