Opslag lachgas in woning zorgt voor ontbinding huurovereenkomst

Het gebruik van lachgas als genotsmiddel in Nederland is in opkomst. Dat maakt het product ook aantrekkelijk voor de handel. Maar evenals de handel in hennep of xtc kan ook de handel in lachgas leiden tot ontbinding van een huurovereenkomst. De Rechtbank in Gelderland heeft onlangs een huurovereenkomst van een woonruimte ontbonden omdat de bewoner een groot aantal flessen lachgas had opgeslagen in de berging van zijn huurwoning.

De kantonrechter oordeelt dat in deze zaak, die is aangespannen door de woningcorporatie die de woning verhuurt, sprake is van een tekortkoming door de huurder. Die had zich volgens de kantonrechter meer bewust moeten zijn van het feit dat hij niet alleen zichzelf, maar ook anderen in gevaar bracht door 64 flessen lachgas met een totale capaciteit van 139 liter in de berging van zijn woning te bewaren. Volgens de kantonrechter is algemeen bekend dat gas onder druk kan ontploffen. Bovendien stond op het etiket van de gasflessen dat het gas licht ontvlambaar is.

Bekijk hier onze rechtsgebieden

Niet als goede huurder gedragen

In zijn besluit om de huurovereenkomst te ontbinden, weegt de kantonrechter ook mee dat de huurder geen enkele beschermingsmaatregel heeft getroffen om het risico op explosiegevaar weg te nemen. De huurder heeft zich hiermee niet als goede huurder gedragen, waardoor ontbinding van de huurovereenkomst volgens de kantonrechter terecht is.

Leefbaarheid in gevaar

De huurder voert ter verdediging nog aan dat sprake is van een eenmalige fout en dat hij zijn leven daarna heeft verbeterd. De rechter geeft echter aan dat een tekortkoming uit het verleden niet ongedaan kan worden gemaakt. Ook weegt het woonbelang van de huurder volgens de rechter niet op tegen het belang van de woningcorporatie om de andere huurders een rustige en veilige woonomgeving te kunnen bieden. Daarbij wijst hij er tevens  dat de handel in lachgas criminaliteit aantrekt en voor vervuiling zorgt, terwijl een van de taken van de woningcorporatie is om te zorgen voor optimaal woongenot van haar huurders. Een woningcorporatie kan het zichzelf niet permitteren om lachgas praktijken toe te staan in haar huurwoningen en daarmee de leefbaarheid in haar wijken in gevaar te brengen. 

Bekijk hier onze incasso diensten

Voorbeeld stellen

Voor alle huurders moet dus duidelijk zijn dat de opslag en/of handel van lachgas en het daarmee gepaard gaande gevaar en overlast niet worden getolereerd. Met de uitspraak stelt de kantonrechter een duidelijk voorbeeld. Huurders zijn dus gewaarschuwd dat een verhuurder in zo’n geval streng kan optreden.

Meer weten over dit onderwerp of wilt u in contact komen met een advocaat in Den Bosch? Neem dan contact op met RechtNet Advocaten op nummer 073 – 615 43 11  dan wel per mail naar info@rechtnet.nl.

Vragen? Neem contact met ons op