Recht op loon bij verplichte thuisquarantaine?

De Coronacrisis en thuiswerken leiden tot allerlei nieuwe vragen in het arbeidsrecht. Eén van die vragen is of een werknemer die in thuisquarantaine zit, in deze periode recht heeft op loondoorbetaling door zijn werkgever. De kantonrechter in Maastricht deed hierover onlangs uitspraak.

In deze zaak draait het om een werknemer die sinds 1 januari 2019 in dienst is bij de werkgever op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, die eindigt op 30 april 2020. Op 16 maart stuurt de werknemer een WhatsApp aan zijn werkgever waarin hij vertelt dat hij contact heeft gehad met iemand die symptomen van COVID-19 heeft. De werkgever antwoordt daarop dat de werknemer zich ziek kan melden. Enkele dagen later laat de werknemer weten dat hij niet ziek is en thuis zijn werkzaamheden uitvoert.

RIVM-richtlijnen

Vanaf 23 maart werkt de werknemer weer op locatie bij zijn werkgever Daags erna vraagt hij verlof voor 26 en 27 maart. De verlofaanvraag voor 26 maart wordt door de werkgever geweigerd. Vervolgens laat de werknemer op 26 maart in de ochtend aan zijn baas weten dat zijn partner verschijnselen vertoont van het Coronavirus en dat hij daarom conform de RIVM-richtlijnen niet naar het werk komt. De werkgever doet daarna nog vergeefs een beroep op de werknemer om toch op locatie te komen werken.

Loonvordering

Bij de eerstvolgende salarisbetaling houdt de werkgever twee wachtdagen in op het loon van werknemer in verband met ziekte. Zijn loon van maart en april wordt voor respectievelijk 70% en 50% voldaan en voor de periode van thuisquarantaine worden verlofdagen ingehouden. De werknemer spant vervolgens een kort geding aan tegen de werkgever om loonvordering te eisen.

Recht op loon

De belangrijkste vraag waar de kantonrechter zich in deze zaak over buigt is: Heeft een werknemer recht op loon als hij zelf niet ziek is, maar wel in contact is geweest met een persoon die mogelijk besmet is en dus van overheidswege in thuisquarantaine moet? In zijn uitspraak verwijst de kantonrechter allereerst naar artikel 7:628 BW. Sinds 1 januari 2020 is de regel dat een werknemer die zijn overeengekomen werkzaamheden niet verricht toch recht heeft op loon, tenzij het niet werken in redelijkheid voor rekening van de werknemer behoort te komen. Het is aan de werkgever dit laatste te stellen en te bewijzen.

Opgelegde voorzorgsmaatregel

De kantonrechter oordeelt dat bij quarantaine (nog) geen sprake van ziekte. In dit geval is sprake van een werknemer die gehoor moet geven aan een opgelegde voorzorgsmaatregel van de overheid. Indien een werknemer een zieke huisgenoot heeft die mogelijk besmet is met het coronavirus en daarom van overheidswege in quarantaine moet en de werknemer niet thuis kan werken omdat dit in zijn beroep onmogelijk is, dan is dat volgens de kantonrechter een omstandigheid die niet in de risicosfeer van werknemer ligt. De werkgever is in dat geval in principe verplicht het volledige loon door te betalen. Omdat in deze situatie geen sprake is van ziekte, mag de werkgever ook geen wachtdagen inhouden.

Schriftelijke verklaring

Een werkgever is op basis van deze uitspraak dus in principe verplicht om het loon door te betalen van een werknemer, die van overheidswege in thuisquarantaine moet. Toch is het te vroeg om op basis van één uitspraak de conclusie te trekken dat een werknemer altijd en onvoorwaardelijk recht op loon heeft.

Indien u als werkgever twijfels heeft over de juistheid van de mededeling van een werknemer, dan is het verstandig om werknemer naar een schriftelijke verklaring te vragen van zijn huisarts of de GGD. Indien dan blijkt dat van een verplichte thuisquarantaine situatie geen sprake is en de werknemer alsnog weigert om naar kantoor te komen, dan kan dit worden gezien als werkweigering. Het recht op loon vervalt daardoor alsnog.

Het wel of niet doorbetalen van loon onder deze bijzondere omstandigheden gaat vaak om details. RechtNet Advocaten helpt u graag om al deze zaken goed op een rij te krijgen.

Meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met RechtNet Advocaten via info@rechtnet.nl of bel naar 073-6154311.