Uitbetaling van vakantiegeld in coronatijd

Veel werknemers kijken altijd met extra belangstelling uit naar hun salarisstrook in de maand mei, omdat hun werkgever dan het vakantiegeld uitbetaald. Maar door de coronacrisis kan het zijn dat werknemers dit jaar nog geen vakantiegeld hebben ontvangen. Welke wettelijke regels gelden hiervoor? RechtNet Advocaten zet een aantal regels op een rijtje.

Het opgebouwde vakantiegeld dat van juni tot en met mei wordt opgebouwd door medewerkers, moet in principe uiterlijk op 30 juni zijn uitbetaald aan de medewerkers. Er zijn bedrijven en organisaties die ervoor kiezen om het vakantiegeld op een ander moment in het jaar uit te betalen. Dat is mogelijk, maar dan moet dit wel geregeld zijn in een schriftelijke overeenkomst tussen de werkgever en de medewerker. Dat kan bijvoorbeeld in een CAO of een arbeidsovereenkomst worden vastgelegd.

Compensatie

Werkgevers die gebruikmaken van de NOW-regeling ontvangen ook een compensatie voor de opbouw van de vakantiebijslag voor de maanden juni, juli, augustus en september. De rest van het vakantiegeld waarop de werknemer recht heeft, wordt niet gesubsidieerd. Maar de werkgever is dit geld uiteraard wel verschuldigd aan de werknemer. Indien een bedrijf te kampen heeft met betalingsproblemen, dan kan de werkgever het vakantiegeld op een later tijdstip of termijnen betalen. Dit kan echter alleen als hiervoor in de CAO ruimte wordt geboden of als de werknemer hier schriftelijk mee instemt.

Aanspraak op vergoeding

De werkgever mag het vakantiegeld ook niet inhouden om de maandelijkse salarissen van medewerkers te kunnen betalen, tenzij beide partijen dit met elkaar afspreken om het bedrijf van de ondergang te redden. Mocht het bedrijf toch failliet gaan door de coronacrisis, dan kan een medewerker via het UWV toch aanspraak maken op vergoeding van (achterstallig) loon, vakantiegeld, vakantiedagen, niet-afgedragen pensioenpremies en bijdragen aan het tijdspaarfonds.

Wettelijke vakantiedagen

Het komt in de praktijk ook voor dat medewerkers hun voorgenomen vakantie door corona in duigen zien vallen en daarom hun opgenomen vakantiedagen willen terugdraaien. Dit kan alleen met toestemming van de werkgever. Werkgevers mogen werknemers ook niet verplichten om vakantie op te nemen, maar kunnen dit wel aan hen vragen. Het is aan werknemers om daarmee in te stemmen of niet. Ook is het mogelijk dat een werknemer bovenwettelijke vakantiedagen die hij niet heeft opgenomen laat afkopen door zijn werkgever. Maar een werkgever kan hiertoe niet worden verplicht. Wettelijke vakantiedagen dient een werknemer op te nemen. Deze mogen ook niet worden uitbetaald door de werkgever, tenzij het dienstverband van de medewerker wordt beëindigd.

Meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met onze arbeidsrechtsadvocaten via info@rechtnet.nl of bel naar 073-6154311.