Werkgever in financiële problemen mag loon medewerkers eenzijdig verlagen

Een bedrijf in financieel zwaar weer mag onder bepaalde omstandigheden besluiten om het loon van haar medewerkers eenzijdig te verlagen. Tot die uitspraak kwam de rechtbank in Overijssel onlangs. Enkele werknemers, die het niet eens waren met een structurele eenzijdige loonsverlaging, stapten naar de rechter om dit besluit ongedaan te maken. Maar zij werden in het ongelijk gesteld.

Bekijk hier onze rechtsgebieden

In deze zaak draait het om een productiebedrijf dat al langere tijd in problemen verkeerd. Ook na een eerdere reorganisatie blijft het bedrijf rode cijfers draaien. De continuïteit van de organisatie komt daardoor onder druk te staan. Een grote kostenpost van het bedrijf zijn de salarissen van de medewerkers. Daarom wil de werkgever toe naar lagere lonen en besluit hij eenzijdig het loon te verlagen. De ondernemingsraad van het bedrijf gaat akkoord met het voorstel, maar een aantal medewerkers is het hier niet mee eens en stapt naar de kantonrechter.

Primaire arbeidsvoorwaarde

De rechter oordeelt dat loon een primaire arbeidsvoorwaarde is en werkgevers dit in principe niet eenzijdig mogen verlagen. Er moet hiervoor overeenstemming worden bereikt tussen beide partijen en dat is in dit geval niet het geval.

Goed werknemerschap

De centrale vraag in deze zaak is daarom: Is de weigering van de medewerkers om akkoord te gaan met een lager salaris in strijd met goed werknemerschap? Om deze vraag te kunnen beantwoorden verwijst de rechter naar de maatstaf van het Stoof/Mammoet-arrest van de Hoge Raad.

De volgende zaken zijn daarbij van belang:
– Zijn de gewijzigde omstandigheden voor de werkgever aanleiding om een voorstel tot wijziging te doen?
– Zo ja, is er dan sprake van een redelijk voorstel, gezien de omstandigheden?
– Zo ja, mag aanvaarding van het voorstel in redelijkheid verwacht worden van de werknemers?

In deze zaak constateert de rechtbank dat de werkgever in grote financiële problemen verkeerd. Eerdere maatregelen om deze problemen het hoofd te bieden hebben onvoldoende resultaat opgeleverd.

Bekijk hier onze incasso diensten

Gewijzigde omstandigheden

De rechtbank vindt dat voldoende is onderbouwd dat sprake is van gewijzigde omstandigheden om met een voorstel tot loonsverlaging te komen.
In het verlengde daarvan vindt de rechtbank ook dat het in dit geval niet onredelijk is dat de werkgever een loonoffer verlangt van haar medewerkers. Dit omdat de ingreep noodzakelijk is voor de continuïteit van de onderneming en medewerkers hierdoor hun baan kunnen behouden.

De rechtbank stelt in haar uitspraak dat het bedrijf in dit geval het loon eenzijdig mocht verlagen en dat de medewerkers het voorstel van hun werkgever niet hadden mogen weigeren.

Meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met RechtNet Advocaten via info@rechtnet.nl of bel naar 073 – 615 43 11.

Vragen? Neem contact met ons op