Wetswijzigingen per 1 januari 2018

Een nieuw jaar, een nieuwe ronde en nieuwe kansen! Het jaar 2018 is nog maar net begonnen. Dit betekent dat er voor u weer volop gelegenheid is om een goed fundament te leggen voor een succesvol jaar. Naast alle nieuwe mogelijkheden, gaat de jaarwisseling ook standaard gepaard met het in werking treden van diverse wetswijzigingen. Ook worden andere veranderingen in de juridische wereld op dat moment doorgevoerd. Met dit bericht wordt u op de hoogte gebracht van de belangrijkste wetswijzigingen.

Verhoging van de griffierechten

Voor dagvaardingen en verzoekschriften dient u altijd een vast bedrag te betalen aan kosten van de rechtbank. Dit worden ook wel de griffierechten genoemd. Jaarlijks wordt de hoogte van de griffierechten herzien. Ook dit jaar zijn de griffierechten verhoogd. Op de website van de Rechtspraak vindt u de nieuwe griffierechten voor kantonzaken en voor rechtbankzaken.

Trouwen in gemeenschap van goederen

Eén van de belangrijkste wetswijzigingen vindt plaats in het huwelijksvermogensrecht. Voorheen gold dat een huwelijk standaard in alghele gemeenschap van goederen plaats vond. Voor huwelijken die dit jaar worden gesloten, geldt dat niet meer. Je trouwt vanaf dit jaar standaard in een beperkte gemeenschap. Hierbij valt alleen het vermogen dat voor het huwelijk door de echtgenoten samen is opgebouwd en wat tijdens het huwelijk wordt opgebouwd in de gemeenschap. Het privévermogen dat voor het huwelijk is opgebouwd blijft voor de echtgenoten in privé, tenzij de echtgenoten iets anders vastleggen.

Maatschappelijke veiligheid

Ook treedt eindelijk de Wet Langdurig Toezicht in werking. Het wetsvoorstel was al op 18 september 2014 aangenomen door de Tweede Kamer en op 24 november 2015 door de Eerste Kamer. Deze wet heeft als gevolg dat daders van (zware) zeden- en geweldsdelicten langer onder intensief toezicht kunnen blijven. Bij (dreigende) herhaling van oude gewoontes door de dader kan er veel sneller worden opgetreden. Daarnaast kunnen er strengere voorwaarden worden verbonden aan de invrijheidstelling of kan er hierbij een toezichthoudende maatregel worden opgelegd. Het uiteindelijke doel is om de maatschappelijke veiligheid verder te verhogen.

Kosten toezicht en tuchtrecht

Eén van de minst prettige wetswijzigingen vindt plaats in de juridische dienstverlenende sector. Vanaf 1 januari 2018 komen de kosten van het toezicht op notarissen en gerechtsdeurwaarders volledig voor rekening en risico van de beroepsgroep zelf. Ook de kosten van de tuchtrechtspraak binnen de advocatuur, het notariaat en de deurwaarders wordt volledig doorbelast. De overheid is tot deze wetswijziging overgegaan in het kader van de bezuinigingsmaatregelen.

Dienstverlening RechtNet Advocaten

Ondanks de diverse wetswijzigingen verandert er aan de dienstverlening van RechtNet Advocaten niets. Van ons kunt u dit jaar weer standaard vertrouwen op de hoge kwaliteit van onze diensten en de beste resultaten voor uw incasso-opdrachten. Maximale inzet en doorzettingsvermogen blijven hierbij kernwaarden. Mocht u vragen hebben over de vermelde wetswijzigingen of algemene vragen hebben over incasso of andere rechtsgebieden, neemt u dan vrijblijvend contact op via de website, per e-mail via info@rechtnet.nl of via telefoonnummer 073-6154311. Ook dit jaar zijn wij u graag van dienst!

mr. Casimir Vink