Woningcorporatie mag bewoner met huurachterstand voorlopig niet uit huis zetten

Een vrouw met een huurachterstand mag van de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland door de woningcorporatie voorlopig niet uit haar woning worden gezet. De rechter wil eerst dat nader onderzoek wordt gedaan naar de problematische situatie waar de vrouw zich in bevindt.

Bekijk hier onze rechtsgebieden

De vrouw woont sinds 2013 in een woning van de woningcorporatie. Vorig jaar is zij gedagvaard voor de kantonrechter, omdat zij een huurachterstand heeft. De kantonrechter bepaalde dat ze de woning binnen 14 dagen moest verlaten en alsnog de achterstallige huur moest betalen. De vrouw heeft onder dreiging van ontruiming nadien opnieuw afspraken gemaakt met de verhuurder om die achterstand in te lopen, maar is die niet nagekomen. De vrouw heeft nu een kort geding aangespannen omdat ze wil voorkomen dat ze daadwerkelijk uit haar woning wordt gezet.

Huurachterstand

De vrouw heeft een bijstandsuitkering en de lopende huur wordt sinds 2020 direct uit haar uitkering aan de woningcorporatie overgemaakt. Naast haar uitkering, ontving de vrouw tot voor kort ook verschillende toeslagen, onder meer voor de zorg voor haar kinderen. Een deel van deze toeslagen gebruikte zij om haar huurachterstand af te lossen.

Betalingsregeling

Dat ging goed tot september vorig jaar. Toen zijn de kinderen van de vrouw na een melding bij Veilig Thuis uit huis geplaatst en bij pleeggezinnen ondergebracht. Hierdoor is een deel van de toeslagen voor de kinderen stopgezet, waardoor de vrouw niet langer aan de betalingsregeling kan voldoen om haar huurachterstand in te lopen. De vrouw is bovendien bang dat haar problemen alleen maar groter worden als uit haar huis wordt gezet.

Bekijk hier onze incasso diensten

Overlast

Wat verder meespeelt op de achtergrond is dat de woningcorporatie te kennen heeft gegeven dat de wens om de vrouw uit haar woning te zetten niet alleen is gegrond op de huurachterstand, maar ook verband houdt met het feit dat het gezin regelmatig voor overlast zou zorgen in de buurt.

Huurovereenkomst ontbonden

De woningcorporatie vindt dat de vrouw geruime tijd de gelegenheid heeft gehad om haar betalingsachterstand weg te werken en geeft aan dat zij het vertrouwen in deze huurder heeft verloren. Zij benadrukt bovendien dat de kantonrechter de huurovereenkomst al heeft ontbonden, zodat er geen andere mogelijkheid meer is dan dat de vrouw haar woning moet verlaten.

Noodsituatie

De voorzieningenrechter stemt daar vooralsnog niet mee in. Hij wil eerst de gehele problematiek van de vrouw kunnen overzien voordat hij een beslissing neemt. Tot die tijd mag de vrouw in haar woning blijven wonen. Volgens de rechter kan in dit geval sprake zijn van een noodtoestand. Als die noodsituatie pas aan het licht is gekomen na de eerdere uitspraak van de kantonrechter, kan dat reden zijn om de ontruiming niet door te laten gaan. De voorzieningenrechter stelt daarom dat eerst meer onderzoek moet worden gedaan naar de (sociale) problematiek van de vrouw. Hij wil de behandeling van de zaak daarna pas voortzetten.

Meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met RechtNet Advocaten via info@rechtnet.nl of bel naar 073 – 615 43 11.

Vragen? Neem contact met ons op